Προσαύξηση του επιδόματος για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Ελλάδα
Προσαύξηση του επιδόματος για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η από 7ης Μαρτίου κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που αφορά στον «Καθορισμό ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων εντός και εκτός περιοχής ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ (αρχηγού ΓΕΕΘΑ)».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας προσαυξάνεται για το κάτωθι προσωπικό:

1α. Τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που ευρίσκονται σε αποστολή καθώς και το προσωπικό που αποσπάται σε αυτά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους,

1β. Των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1α λογίζεται ως κατ' αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της αποστολής, όπως παρακάτω:

α. Είκοσι ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ,

β. Εξήντα ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1β λογίζεται ως κατ' αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της ειδικής αποστολής, όπως παρακάτω:

α. Εξήντα ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ,

β. Εκατό ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ, ανεξάρτητα εάν παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μετά από εισήγηση των Ανώτατων Συμβουλίων των οικείων Κλάδων, καθορίζει τις αποστολές - ειδικές αποστολές της παρ. 1 για τη εφαρμογή της παρούσης, καθώς και το ετήσιο όριο ημερών αποζημίωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, ώστε η ετήσια δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 25.000.000 ευρώ ετησίως.

Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News