Η Ένωση Καταναλωτών της ΓΣΕΕ ρύθμισε και διέγραψε το σύνολο των οφειλών που της ανατέθηκε

Ελλάδα
Η Ένωση Καταναλωτών της ΓΣΕΕ ρύθμισε και διέγραψε το σύνολο των οφειλών που της ανατέθηκε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Την περίοδο 2019-2022 με συνολικό ποσό οφειλής 3.519.527,05 ευρώ και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, πέτυχε οριστική διαγραφή του 35,33% των οφειλών που της ανατέθηκαν ενώ ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το υπόλοιπο 64,67%

Σε ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα, funds και εισπρακτικές, προχώρησαν καταναλωτές την περίοδο 2019-2022 με συνολικό ποσό οφειλής 3.519.527,05 ευρώ και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, πέτυχε οριστική διαγραφή του 35,33% των οφειλών που της ανατέθηκαν ενώ ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το υπόλοιπο 64,67%.

Αυτά προκύπτει από την στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών των καταναλωτών κατά την περίοδο από το 2019 έως το 2022 που πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Σκοπός της μελέτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι να αποτυπώσει την κατάσταση που επικράτησε στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών την περίοδο εκείνη, που συμπίπτει με τα έτη εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την έναρξη του ουκρανικού πολέμου.

Απώτερος στόχος της μελέτης ήταν η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του κλίματος της αγοράς στον τομέα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για την ύπαρξη βιώσιμων λύσεων εξυπηρέτησης των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Τα βασικά σημεία της μελέτης

* Κατά την περίοδο 2019-2022, η ΕΕΚΕ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 29.924.987,61 ευρώ.

* Σε ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα, funds και εισπρακτικές, προχώρησαν καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 3.519.527,05 ευρώ. Από το ποσό αυτό, η ΕΕΚΕ πέτυχε οριστική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 35,33% ήτοι 1.243.505,98 ενώ ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το υπόλοιπο 64,67%. Αποτέλεσμα της ένταξης των καταναλωτών στις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών είναι η διαγραφή και η ρύθμιση οφειλών καθώς και η αποφυγή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας και περιουσίας ή και άλλων νομικών μέτρων, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

* Στην ΕΕΚΕ απευθύνθηκαν γυναίκες και άνδρες σε ποσοστό 45,69% και 54,31% αντίστοιχα. Το ηλικιακό εύρος τους περιλαμβάνει άτομα στο ξεκίνημα του εργασιακού τους βίου ηλικίας από 20 μέχρι 40 ετών σε ποσοστό 15,50%, στην παραγωγική ηλικία από 41 μέχρι 60 ετών σε ποσοστό 57,36% ενώ από 61 ετών και άνω σε ποσοστό 27,14%.

* Το 54,01% που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους είναι εργαζόμενοι.

* Την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας δηλώνουν ως μόνιμο τόπο κατοικίας το 56,33% των καταναλωτών, την λοιπή Ελλάδα το 27,13%, τη νησιωτική χώρα το 14,73% και ποσοστό 1,81% αφορά πρώην μόνιμους κατοίκους Ελλάδος που ζουν στο εξωτερικό.

* Το μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα μειώνεται στην τριετία 2019-2021 κατά -10,86%, δηλαδή κατά 1.204,19 ευρώ.

* Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική μεταβολή του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατά -3.202,62 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό -19,04 ευρώ μεταξύ των ετών 2019 και 2021.

* Η μέση αξία της ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας των οφειλετών ανέρχεται σε 55.423,83 ευρώ. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία έχουν μέση αξία 39.493,16 ευρώ, διαμορφώνοντας τη μέση αξία της συνολικής τους περιουσίας στις 94.916,99 ευρώ, δηλαδή κάτω από τις 100.000 ευρώ.

* Το εύρος των οφειλών του πλήθους των δανείων που διαχειρίστηκε η ΕΕΚΕ στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 60,97%, είναι έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Οφειλές από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ αποτελούν το 18,89%, από 100.001 ευρώ έως 150.000 ευρώ αποτελούν το 9,03%.

* Οι οφειλές στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ./ΑΑΔΕ) ανέρχονται στο ποσό του 1.893.743,78 ευρώ και αποτελούν το 6,33% των συνολικών οφειλών. Αντίστοιχα, στα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) οι οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 649.933,16 ευρώ και αποτελούν το 2,17% του συνόλου των οφειλών που διαχειρίστηκε η ΕΕΚΕ κατά τα έτη 2019-2022.

* Τα υψηλότερα ποσά οφειλών έχουν οι ηλικιακές ομάδες από 41 έως 60 ετών και 61 ετών και άνω με ποσά αντίστοιχα 12.599.384,05 ευρώ και 12.744.224,46 ευρώ. Η ηλικιακή ομάδα που δεν ξεπερνά τα 40 έτη κατέχει την τρίτη θέση με συνολικό ποσό οφειλών 4.581.379,10 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, η κοινωνικο-οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 και εν συνεχεία ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022, περιόρισε τα ετήσια ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα και ώθησε τους καταναλωτές να αναζητούν διαρκή καθοδήγηση και προστασία σε συλλογικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εισπρακτικές πιέσεις προερχόμενες, κυρίως, από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η μείωση των μισθών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, συνέπεια της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων και της συνεπαγόμενης αναστολής των συμβάσεων εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, το συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο της ακρίβειας και η επιτοκιακή απειλή, αποτελούν τους κύριους παράγοντες άσκησης ασφυκτικών πιέσεων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η ΕΕΚΕ σημειώνει τέλος επιγραμματικά ότι: «αυξήθηκαν σημαντικά τα επιτόκια μετά από 11 χρόνια χαμηλότοκης σταθερότητας, μεγεθύνθηκε ο όγκος των εργασιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, δημιουργήθηκαν συνθήκες ισχυρής πίεσης των οφειλετών από την εφαρμογή του Ν 4738/202 και επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News