Έρευνα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας για τα προγράμματα ανταλλαγής νέων και την ευρωπαϊκή ταυτότητα

Ελλάδα
Έρευνα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας για τα προγράμματα ανταλλαγής νέων και την ευρωπαϊκή ταυτότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ειδικότερα, το 85% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί πως είναι εφικτό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα για τους νέους μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγών

Τη σημασία που έχουν για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας τα προγράμματα ανταλλαγής νέων αναδεικνύει έρευνα που διενήργησε το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το 85% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί πως είναι εφικτό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα για τους νέους μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγών.

Ως κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα για τους νέους θεωρείται κατά κύριο λόγο η αποδοχή της διαφορετικότητας (19%), η ανάπτυξη των κοινών ιδεών (14%) και η συμμετοχή της χώρας σε μια ευρύτερη πολυπολιτισμική κοινότητα, όπως είναι η Ένωση (14%), ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (11%), οι δημοκρατικές ιδέες (10%). Λιγότερο σημαντικά είναι για τους νέους η κοινή οικονομία και το κοινό νόμισμα, που συγκεντρώνουν μόλις το 1% των απαντήσεων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 11 Νοεμβρίου του 2022 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2023 και σε αυτήν συμμετείχαν ψηφιακά 150 νέοι και νέες από την Ελλάδα, ηλικίας 14 έως 29 ετών, καθώς και νέοι και νέες άνω των 30 ετών που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, εθελοντικά (47%) ή με σύμβαση (26%). Επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Με ποσοστό 88% των συμμετεχόντων στην έρευνα να έχει ταξιδέψει σε κάποια χώρα της Ένωσης και το 90% να έχει γνωρίσει κατοίκους των χωρών αυτών, σχεδόν τα δύο τέταρτα των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι έχει αρκετή γνώση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους τους περισσότερους (31%) να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει (21%).

Σχεδόν το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων (25%) θεωρεί τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που μοιράζεται με άλλους λαούς της Ένωσης καθώς και το γεγονός ότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως Ευρωπαίος (20%) αλλά και η κοινή σύγχρονη ιστορία που μοιράζονται τα κράτη (16,17%), αποτελούν τα βασικά στοιχεία για να αισθανθεί κάποιος πολίτης της Ένωσης.

Το 93% θεωρεί σημαντικό να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη συμμετοχή των νέων σε προγράμματα της Ένωσης (48%), γνωρίζοντας άλλες χώρες της Ευρώπης (19%) αλλά και μαθαίνοντας ξένες γλώσσες (11%).

Τα θέματα που απασχολούν τους νέους/νέες και όσους ασχολούνται σε αντίστοιχους φορείς είναι η αγορά εργασίας και η ανεργία (17%), οι ανθρώπινες αξίες (16%), το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (12%), η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας (10%) και τα νέα προγράμματα χρηματοδοτήσεων (10%) . Σχεδόν εννιά στους δέκα (88%) ερωτηθέντες κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή των νέων στην επιλογή θεμάτων που θα αφορούν τους νέους. Η συμμετοχικότητα των νέων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές νέων (29%), σε προγράμματα της Ένωσης (27%), μέσα από την διενέργεια πρακτικής άσκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (17%) αλλά και τη συμμετοχή σε έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση (17%), ενώ οι συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές κρίνονται λιγότερο σημαντικές (10%).

Η νεανική κινητικότητα και τα προγράμματα ανταλλαγών

Πάνω από τους μισούς (55%) συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής/κινητικότητας. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έχουν επισκεφτεί την Γερμανία μέσα από κάποιο πρόγραμμα, ενώ πολλοί έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία αλλά και σε χώρες όπως η Φιλανδία, η Κροατία, Ολλανδία, Μάλτα.

Περισσότεροι από τα δύο πέμπτα (43%) έχουν επισκεφτεί τις χώρες αυτές μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, όπως και με προγράμματα επιδοτούμενα από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (41%).

Οι περισσότεροι (38%) που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής/κινητικότητας τα πραγματοποίησαν μέσω κάποιου συλλόγου, σχολείου (35%) και μέσω Πανεπιστημίου (16%), γεγονός, το οποίο καταδεικνύει ότι οι σύλλογοι, τα σωματεία και τα σχολεία είναι δραστήρια στο κομμάτι των ανταλλαγών σε χώρες του εξωτερικού.

Τα προγράμματα ανταλλαγών/ κινητικότητας προσφέρουν ένα πλήθος από πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες, αλλά τα πιο βασικά είναι η δυνατότητα να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα (26,5%), να δημιουργήσουν νέους φίλους (19%), να κατανοήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής (14%) και να κατανοήσουν το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες (12%).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News