ΓΕΕΘΑ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών Εξετάσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ

Ελλάδα
ΓΕΕΘΑ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών Εξετάσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων, για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, τη Σχολή Αξιωματικών Νοηλευτικής και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους-ες Έλληνες-ιδες του εσωτερικού θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου έως την Παρασκευή 7 Απριλίου, ενώ για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου έως την Παρασκευή 11 Αυγούστου.

Για τους υποψηφίους-ες που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, "λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν ακόμα και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ", οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα διεξαχθούν από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Δευτέρα 8 Μαΐου και από Δευτέρα 21 Αυγούστου έως και Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους-ες και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές-τριες σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ, οι οποίοι-ες θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ στη σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο στη σχολή τους εξεταστικό κέντρο, εάν στη σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.

Ώρα παρουσίασης υποψηφίων: 8 το πρωί κάθε ημέρας,

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους-ες που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ προσερχόμενοι/ες την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα:

- Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,

- Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο,

- Την αστυνομική τους ταυτότητα,

Το δελτίο υγειονομικής εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ» της σχετικής εγκυκλιου (ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ) και

- Το δελτίο ιατρικού ιστορικού (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ», της σχετικής εγκυκλιου (ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ές για να συμμετάσχουν στην διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν να ενημερωθούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης τους, σύμφωνα με την ανάρτηση των δεκτών υποψηφίων από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου και του προγράμματος των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών).

Επισημαίνεται ότι λόγω της υφιστάμενης επιδημιολογικής κατάστασης, αναγκαιεί η τακτική ενημέρωση των υποψήφιων που θα συμμετάσχουν στις Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης της μετάδοσης της COVID-19, που θα εκδοθούν πριν την διενέργεια των ΠΚΕ σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των εμπλεκομένων φορέων και των υπουργείων Υγείας (ΥΥ) και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News