«Τσουνάμι» αντιδράσεων για τους πλειστηριασμούς - Οι 12 προτάσεις για τα “κόκκινα” δάνεια

Ελλάδα
«Τσουνάμι» αντιδράσεων για τους πλειστηριασμούς - Οι 12 προτάσεις για τα “κόκκινα” δάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας, αναμένεται να εκδηλωθεί ένα νέο τεράστιο κύμα πλειστηριασμών χιλιάδων “κόκκινων” οφειλετών - Δώδεκα προτάσεις από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για τα “κόκκινα” δάνεια

Μεγάλη αναστάτωση εντός κι εκτός της Βουλής, μέσα στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στα γραφεία νομικής και συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των δανειοληπτών, που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα funds και τους servicers, προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία άναψε το “πράσινο φως” στα funds να πραγματοποιούν πλειστηριασμούς στο όνομά τους σε ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με εξαγορά.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας, αναμένεται να εκδηλωθεί ένα νέο τεράστιο κύμα πλειστηριασμών χιλιάδων “κόκκινων” οφειλετών! Έτσι, τις θέσεις και τις προτάσεις της για τα “κόκκινα” δάνεια και την προστασία της κύριας κατοικίας υπενθύμισε με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Για την άμεση και ουσιαστική προστασία των χιλιάδων δανειοληπτών, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και βρίσκονται αντιμέτωποι με τους πλειστηριασμούς, ζητάει: 

 • Διασφάλιση ότι ουδείς ευάλωτος δανειολήπτης θα καταστεί άστεγος λόγω ελλιπούς προστασίας της κύριας κατοικίας από κάθε μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και της δευτερογενούς αγοράς δανείων (funds και servicers) να προχωρούν σε ικανοποίηση των αιτημάτων ρύθμισης των οφειλών που υποβάλλουν οι δανειολήπτες είτε με βάση τον Ν. 4738/2020 είτε με διμερείς συμφωνίες. Οι ρυθμίσεις επιβάλλεται να οδηγούν σε βιώσιμη λύση για την αποπληρωμή του δανείου, λαμβάνοντας όμως υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και τις λοιπές υποχρεώσεις (οικογενειακές κ.ά.).
 • Νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να γνωστοποιείται στον δανειολήπτη-οφειλέτη το ύψος της αξίας της μεταβίβασης του δανείου του, είτε πρωτογενώς είτε στη δευτερογενή αγορά. Με τον τρόπο αυτό και αφού ληφθεί υπόψη το περιθώριο κέρδους της αποκτώσας εταιρείας, ο οφειλέτης θα μπορεί να επικαλεστεί σε μία δικαστική εμπλοκή την τεράστια διαφορά της τιμής απόκτησης με την απαίτηση σε βάρος του από τον επισπεύδοντα, ώστε να διαπιστωθεί αν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.
 • Δικαίωμα αγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη στην τιμή που το πωλεί η τράπεζα στη δευτερογενή αγορά δανείων (funds & servicers).
 • Άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας για την κατηγορία εκείνη των συνανθρώπων μας οι οποίοι, με εισοδηματικά και κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή του δανείου τους, αφού ληφθεί υπόψη και η προγενέστερη συνέπειά τους είτε στην καταβολή των δόσεων είτε στην τήρηση των ενδεχόμενων ρυθμίσεων. Η προστασία αυτή να παρέχεται με ειδική διάταξη, ανεξάρτητη του Ν. 4738/2020 και της διαδικασίας του μέρους δεύτερου αυτού (φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης), με τη μεσολάβηση ενός δικαστικού σχηματισμού και με την πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων, στα πλαίσια του Νόμου 3869/10.
 • Τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης του ευάλωτου δανειολήπτη του Ν. 4472/17 με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων από 7.000 σε 10.000 ευρώ του ατομικού εισοδήματος, από 3.500 για κάθε μέλος σε 5.000 ευρώ και αύξηση του αριθμού των προστατευόμενων μελών. Η αύξηση 100% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων από το 2017 έως σήμερα οφείλει να αναμορφώσει και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων των ευάλωτων, δηλαδή αύξηση του ποσού των περιουσιακών κριτηρίων από 120.000 σε 240.000 ευρώ και από 180.000 σε 400.000 ευρώ.
 • Δημιουργία και εφαρμογή πλαφόν σε πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας για ποσά οφειλών κάτω των 50.000 ευρώ με υποχρέωση εφαρμογής στη δευτερογενή αγορά δανείων (funds & servicers).
 • Κατάργηση της παράλληλης δυνατότητας εφαρμογής από τους servicers των Ν. 3956/2003 και 4354/2015, τουλάχιστον κατά το μέρος που αφορά την υποχρέωση για προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη προ της μεταβίβασης του δανείου, με το να είναι αυτή (διαπραγμάτευση) υποχρεωτική.
 • Υποχρέωση για την εταιρεία διαχείρισης υποβολής κατάλληλης και βιώσιμης πρότασης για τον δανειολήπτη, συνοδευόμενη από τη σχετική τεκμηρίωση και αφού λάβει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητές του, έτσι ώστε να μη γίνεται προσχηματικά, μόνο και μόνο να τηρηθούν στοιχειωδώς τα στάδια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Η τυχόν απόρριψη αντιπρότασης του δανειολήπτη να είναι αιτιολογημένη, ούτως ώστε να μπορεί να είναι και δικαστικώς ελέγξιμη.
 • Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ).
 • Ρύθμιση των διαδικασιών όχλησης των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, ειδικά στο πλαίσιο της δημιουργίας Κώδικα Δεοντολογίας, δεσμευτικό για όλες τις εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, δοθέντος ότι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των υπαλλήλων αυτών έχει καταστεί ανέφικτος, αφήνοντας στην πρωτοβουλία του ίδιου του καταναλωτή την ενδεχόμενη τιμωρία τους. Ασφαλή οδηγό καλόπιστης συμπεριφοράς μπορεί να αποτελέσει η ρύθμιση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, με βάση τον οποίο ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία απαγορεύεται να οχλεί προφορικά και δη τηλεφωνικά τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας φοράς.
 • Συγκέντρωση των οφειλών σε μία εταιρεία, ώστε να μη δημιουργείται μία εξ αντικειμένου πίεση στον δανειολήπτη από τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές οχλήσεις».

Κοινή πρόταση ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ

Κοινή πρόταση από κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα “κόκκινα” δάνεια ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Ο πρόεδρός της, Γιώργος Καββαθάς, σημείωσε: «Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δουν τα πολιτικά κόμματα ενόψει και των εκλογών και να πάρουν δημόσια θέση, ενώ είναι επιβεβλημένη η αναβάθμιση του θεσμού της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε ακόμη στην «ολιγοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά», όπως είπε, αλλά και στη δομή του τραπεζικού συστήματος και τα προβλήματα που βιώνει η κοινωνία εξαιτίας των “κόκκινων” δανείων. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν σε μια κοινή πρόταση για να σωθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «η περιουσία των Ελλήνων από τα αρπακτικά».

“Βέλη” από την αντιπολίτευση: «Αρνούνται να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία»

Το τελευταίο τριήμερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθενται εναντίον της κυβέρνησης με την κατηγορία ότι «ανοίγει τον δρόμο στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από τα funds» και ότι «αρνείται να προστατεύσει την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κοινοβουλευτικά του στελέχη επισημαίνει ότι οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας αφορούν ένα μεγάλο πλήθος πολιτών, αποτελούν θρυαλλίδα στα θεμέλια της χώρας και δεν πρέπει να φτάσουμε ως εκεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί ως τις εκλογές με νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης, η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι η πρόσφατη εξέλιξη που αφήνει ανοικτή τη διενέργεια πλειστηριασμών δεν οφείλεται σε αμέλεια της κυβέρνησης, αλλά στην εφαρμογή και εξυπηρέτηση ενός σχεδίου, δηλαδή στον αφανισμό της πρώτης κατοικίας όσων αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζουν ότι, όταν η κυβέρνηση είχε φέρει προς ψήφιση τον Πτωχευτικό Κώδικα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Λύση χωρίς να “σπάσουν αβγά” δεν υπάρχει, όπως επισημαίνει το ΜέΡΑ25.

«Το ζήτημα, όχι μόνο του τελευταίου διαστήματος, αλλά της τετραετίας, είναι τα “κόκκινα” δάνεια. Το ΜέΡΑ25 τα έχει κάνει “παντιέρα”, όταν κανένας δε μίλαγε για “κόκκινα” δάνεια και όταν όλοι ψηφίζανε αρχικά τις διατάξεις των νομοσχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία πλατφορμών, πλειστηριασμών, πωλήσεων των “κόκκινων” δανείων κατ’ εντολή της τρόικας, βέβαια, και αργότερα τον “Ηρακλή”», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News