Επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς την Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων

Ελλάδα
Επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς την Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η επιστολή εστάλη με αφορμή την διπλή έρευνα της εταιρείας ABACUS RESEARCH που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ALFA την περασμένη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο και τα μέλη της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε:

Όπως γνωρίζετε, η περίοδος που διανύουμε παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις – κοινωνικές, πολιτικές και, κατ’ επέκταση, ερευνητικές, για όσους επιχειρούν να κατανοήσουν τα τεκταινόμενα εντός της ελληνικής κοινωνίας. Οι συνθήκες πολλαπλής κρίσης (υγειονομικής, οικονομικής, κοινωνικής), αλλά και οι επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές διαμορφώνουν μία σύνθετη κατάσταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι έρευνες που διεξάγονται και δημοσιοποιούνται για την ανίχνευση των κοινωνικών τάσεων θα πρέπει, όπως και ο Ν.3603/2007 ορίζει, να έχουν όλα τα μεθοδολογικά στοιχεία για την αντικειμενική ανίχνευση και παρουσίαση των ευρημάτων. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε κι εσείς με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η τήρηση των οποίων πρώτα από όλα διαφυλάττει το επιστημονικό κύρος των πολιτικών ερευνών.

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στον τηλεοπτικό σταθμό ALFA, παρουσιάστηκε μια διπλή έρευνα της εταιρείας ABACUS RESEARCH, μέλους του ΣΕΔΕΑ, που εγείρουν ορισμένα ερωτήματα, και ιδίως, αν είναι επιστημονικά ορθό να υπάρχουν δύο έρευνες, η πρώτη με ημερομηνίες συλλογής στοιχείων 19-23 Ιανουαρίου και πολιτικές ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου και η δεύτερη με ημερομηνία συλλογής στοιχείων την Τρίτη 25 Ιανουαρίου με ερωτήσεις για την κατανομή ευθυνών σχετικά με το τριήμερο όπου παρέλυσε ο κρατικός μηχανισμός, είχαμε χιλιάδες εγκλωβισμένους πολίτες στους δρόμους της Αττικής, καθώς και χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες όμως να παρουσιάζονται ενιαία.

Ενόψει όλων των παραπάνω, ζητάμε από την Ελεγκτική των Δημοσκοπήσεων, όπως ο Ν.3603/2007 βάσει των άρθρων 2,3,4,και 5 ορίζει, να διερευνήσει:

α) Αν δύναται να παρουσιάζεται διπλή έρευνα με διαφορετικές ερωτήσεις και ημερομηνίες διεξαγωγής, παραβλέποντας το σημαντικό γεγονός του τριήμερου με τα χιόνια και τις επιπτώσεις στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

β) Αν την Τρίτη 25 Ιανουαρίου που ήταν γενική αργία με απόφαση της Κυβέρνησης, μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα για συλλογή στοιχείων, με δείγμα μόνο 303 ατόμων.  

γ) Αν για την πολιτική έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 19-23 Ιανουαρίου, έγινε και με ποιο τρόπο η απαραίτητη στάθμιση των πρωτογενών στοιχείων, όπως το άρθρο 4 του Ν. 3603/2007 ορίζει, διότι στην κάρτα για την ταυτότητα της έρευνας που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου δεν αναφέρεται.

Επίσης, θα θέλαμε μετά την εξέταση των ερωτημάτων μας από την επιτροπή σας και μαζί με τα συμπεράσματα σας να μας δώσετε και το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων.

Η επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 του Νόμου 3603/2007, που αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των θεμάτων των δημοσκοπήσεων, προβλέπεται αρμοδιότητα ελέγχου των εταιρειών και των φορέων δημοσκοπήσεων από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η εν λόγω ρύθμιση ορίζει, ειδικότερα, τα εξής: «ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης οφείλει, κατόπιν αιτήματος της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, να παρέχει σε αυτήν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με: α. το κόστος διενέργειας της δημοσκόπησης και τον τρόπο κάλυψής του, β. τον τρόπο ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων και γ. τις σταθμισμένες και μη βάσεις ποσοστών».

Ενόψει των  παραπάνω, σας ζητάμε να ασκήσετε την προαναφερθείσα αρμοδιότητα του άρθρου 4 παρ. 8 του Νόμου 3603/2007 σε σχέση με πρόσφατη  δημοσκόπηση (2 έρευνες κοινής γνώμης) της εταιρίας  “ΑBACUS RESEARCH SA” που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού “ALPHA” και παρουσιάστηκε στις 26/01/2022 και 27/01/2022. Από τη δημοσίευση της νεοεμφανιζόμενης στον χώρο των πολιτικών ερευνών, εταιρίας εγείρονται ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της όταν, αφενός στη μία έρευνα υπάρχει δείγμα «303 νοικοκυριών» που δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες αντιπροσωπευτικότητας και διεξάγεται σε μέρα αναγκαστικής αργίας (25η Ιανουαρίου), με κλειστούς μάλιστα τους δρόμους στην Αθήνα που είναι η έδρα της εταιρίας, αφετέρου στην άλλη έρευνα (19-23 Ιανουαρίου) μεσολαβεί μια (1) μόλις  εργάσιμη ημέρα (24η  Ιανουαρίου) για την επεξεργασία και τη στάθμιση των δημοσκοπικών ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί, πράγμα που δείχνει τουλάχιστον προχειρότητα στην επεξεργασία. Επίσης,  η ABACUS RESEARCH SA σε δημόσια ανακοίνωσή της, μετά τις αντιδράσεις για τις εν λόγω έρευνες αναφέρει: «ως προς την εταιρία να σημειωθεί ότι λειτουργεί και ελέγχεται από το κλαδικό όργανο του ΣΕΔΕΑ/ΠΕΣΣ  από το 2004».  Ωστόσο από τα δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι αυτή συστάθηκε, με τη σημερινή της μορφή και σύνθεση, στις 31/12/2008.

Να σημειωθεί, ότι έχουμε απευθυνθεί ξανά  με αίτημά μας στις 2 Ιουνίου 2021, ώστε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για έλεγχο συγκεκριμένης δημοσκόπησης, το οποίο απορρίφθηκε από εσάς με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα, αν δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος από τα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, κατά την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που συστήθηκε για την προσπάθεια χειραγώγησης  της κοινής γνώμης, η οποία πραγματεύθηκε και το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, ως κοινός τόπος των μαρτυρικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων φορέων προέκυψε ρητά  ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει αυτοτελή αρμοδιότητα για τη διενέργεια ελέγχου σε δημοσκόπηση. Αυτό  φαίνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όπου τόσο ο Πρόεδρος  του ΕΣΡ κ. Κουτρομάνος (σελ 63, 02/12/2021 ), ο Πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων κ. Χατζηπαντελής (σελ 115-116, 09/12/2021)  όσο και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΔΕΑ κ. Μαύρος (σελ53, 14/12/2021), πιστοποιούν το παραπάνω συμπέρασμα και ζητάμε να ληφθεί υπόψη στο αίτημά μας.

Κατόπιν τούτων,  ζητάμε να περιέλθουν σε γνώση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τα κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία των  προαναφερθεισών ερευνών που παρουσιάστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, ιδίως δε τα πρωτογενή δεδομένα και η μέθοδος στάθμισης και να συγκληθεί η Επιτροπή βάσει του 43Α Κανονισμού της Βουλής για να εξετάσει τα στοιχεία αυτά, την ύπαρξη ευθυνών σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης του.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News