Συνεργασία ΟΠΕΚΑ με ΙΝ-ΕΣΑμεΑ – Στόχος η διασφάλιση δικαιωμάτων των ΑμεΑ

Ελλάδα
Συνεργασία ΟΠΕΚΑ με ΙΝ-ΕΣΑμεΑ – Στόχος η διασφάλιση δικαιωμάτων των ΑμεΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η υπογραφή του παρόντος μνημονίου έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία- Προσβλέπουμε και θα εργαστούμε για την απρόσκοπτη υλοποίησή του» σημείωσε για τη συμφωνία συνεργασίας ο πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) προχώρησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπ' όψιν την κυρωθείσα από την ελληνική Βουλή με τον ν. 4074/2012 Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ελληνικού Συντάγματος, το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το άρθρο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 και αναγνωρίζοντας παράλληλα τα εμπόδια των πολιτών με αναπηρία όσον αφορά στην άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Η υπογραφείσα συμφωνία έχει από κοινού στόχο:

  • Τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα του ΟΠΕΚΑ.
  • Τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις υποδομές του ΟΠΕΚΑ.
  • Την υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου του ΟΠΕΚΑ σχετικά με θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία.
  • Τη συνεργασία στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την αναπηρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ανωτέρω στόχοι της συμφωνίας συνεργασίας δύνανται να υλοποιηθούν:

  • Μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών του ΟΠΕΚΑ που ασχολούνται με την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία.
  • Μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων φυσικών και ηλεκτρονικών υποδομών του ΟΠΕΚΑ.
  • Μέσω του σχεδιασμού δράσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο ενημερωτικό υλικό του ΟΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες των επιμέρους κατηγοριών αναπηρίας.
  • Μέσω της εκπόνησης οδηγών για την απονομή των παροχών και με τη διοργάνωση περιφερειακών ημερίδων για την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των φορέων τους αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Μέσω της συνεργασίας του ΟΠΕΚΑ με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με βάση τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η διοικητής του ΟΠΕΚΑ Ξένια Παπασταύρου, δήλωσε για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας: «Ο ΟΠΕΚΑ, ως φορέας χορήγησης, μεταξύ άλλων, προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, επιζητά τη διαρκή βελτίωση της ισότιμης και ανεμπόδιστης πρόσβασης και πληροφόρησης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, επιδιώκοντας κατά το δυνατόν το υπέρτατο αγαθό της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη δέσμευση του Οργανισμού στην ενεργό δράση για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών με αναπηρίαστις υποδομές και τα προγράμματά του, θέτοντας παράλληλα και ένα πλαίσιο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, σημείωσε για τη συμφωνία συνεργασίας: «Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ θεωρούν ότι η υπογραφή του παρόντος μνημονίου έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΑ είναι κομβικός Οργανισμός για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Προσβλέπουμε και θα εργαστούμε για την απρόσκοπτη υλοποίησή του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News