Έρευνα του ΠΑΔΑ για την Covid 19 στην Ελλάδα: Ποια η αντίδραση της Ελληνικής κοινωνίας

Ελλάδα
Έρευνα του ΠΑΔΑ για την Covid 19 στην Ελλάδα: Ποια η αντίδραση της Ελληνικής κοινωνίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιφυλακτικοί στα όσα ακούν και διαβάζουν για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με έρευνα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας στους δύο πολίτες αμφιβάλλει για την εγκυρότητα των ειδήσεων που σχετίζονται με την πανδημία, ενώ - επίσης - ένας στους δύο πολίτες της χώρας δεν πιστεύει πως οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον κορωνοϊό και την πανδημία είναι αληθείς.

Μόνον ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται τις ειδήσεις και πληροφορίες που δέχεται και δύο στους τέσσερις αμφιβάλλουν για την εγκυρότητά τους. Οι μισοί εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους παράγοντες της Πολιτείας σε ό,τι εισηγούνται και ανακοινώνουν, σχεδόν οι υπόλοιποι τους εμπιστεύονται με ενδοιασμούς και ελάχιστοι (6%) δεν τους εμπιστεύονται

Τα βασικά συμπεράσματα της μεγάλης έρευνας για την COVID-19 στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στους δύο πολίτες αμφιβάλλει για την εγκυρότητα των ειδήσεων που σχετίζονται με την πανδημία, ενώ - επίσης - ένας στους δύο πολίτες της χώρας δεν πιστεύει πως οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον κορωνοϊό και την πανδημία είναι αληθείς. Εξάλλου, άκρως ενδιαφέροντα είναι τα όσα αποκαλύπτονται σχετικά με το τι πιστεύουν οι κάτοικοι της χώρας για τον εμβολιασμό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση, επίβλεψη και επιμέλεια του ομότιμου καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη, με συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), που συνέταξαν το ερωτηματολόγιο και συνέλεξαν τα στοιχεία το δεκαπενθήμερο 12 έως 27 Δεκεμβρίου 2020.

Τα στοιχεία αναλύθηκαν και τα συμπεράσματα παρουσιάζονται από συνεργάτες του επιβλέποντος καθηγητή, Αντώνη Γλαμπεδάκη (MSc) και Γιώργο Κούζιλο (PhD, MSc, MBA).

«H COVID-19 στην Ελλάδα»

Σκοπός της έρευνας και της μελέτης ήταν να καταγραφούν και να παρουσιαστούν οι θέσεις, απόψεις, ανησυχίες και προβληματισμοί των Ελλήνων και των αλλοδαπών που κατοικούν στην Ελλάδα για τον ιό SARS-CoV-2 και τις συνέπειές του στη χώρα μας, εντελώς αντικειμενικά, ώστε κάθε αναγνώστης και μελετητής της παρούσας εργασίας να έχει πρωτογενείς πληροφορίες, στις οποίες θα μπορεί να στηρίξει δικές του θεωρήσεις και αποφάσεις.

Ταυτότητα της έρευνας

 • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα, το δεκαπενθήμερο 12-27 Δεκεμβρίου 2020.
 • Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, ανώνυμα, χωρίς προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων, με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (μόνη περιβαλλοντική επιβάρυνση ήταν η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών).
 • Τα στατιστικά στοιχεία εμπιστοσύνης για το συγκεκριμένο δείγμα είναι: Επίπεδο Εμπιστοσύνης-Βεβαιότητας (Confidence level) 99%, και Μέγιστο Δειγματικό Σφάλμα (Confidence interval) ±1,71.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι εκείνα ακριβώς που συλλέχθηκαν απ' όλη τη χώρα, απ' όλες τις διοικητικές περιφέρειες, από μικρά χωριά έως μεγάλες πόλεις, απ' όλες τις ηλικίες (12 έως 98 ετών), όλες τις εθνικότητες (δυστυχώς με μικρές συγκεντρώσεις των μη Ελλήνων), όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, όλα τα θρησκευτικά δόγματα. Τα ερωτηματολόγια ήταν ηλεκτρονικά και ανώνυμα, και στάλθηκαν σε χιλιάδες αποδέκτες. Από τα ληφθέντα αξιοποιήσιμα ήταν τα 5.693. Ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης (99%) και διάστημα εμπιστοσύνης (1,71). Δημιουργήθηκε με τα ερωτηματολόγια αυτά μια πολύ μεγάλη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) με 91 μεταβλητές και ποικιλία επιλογών από 3 μέχρι 5, ενώ υπήρχαν πολλές μεταβλητές με ελεύθερες τιμές (π.χ. ηλικία) ή εντελώς ελεύθερη απάντηση. Στην τελευταία περίπτωση, οι ελεύθερες απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σε 5-6 περιπτώσεις με κύρια και συγκλίνοντα περιεχόμενα.

Η ανάλυση των στοιχείων έγινε σε δύο επίπεδα: α) απλής περιγραφικής αποτύπωσης κάθε μεταβλητής και β) παρουσίασης συνδυασμένων (διττών) μεταβλητών. Οι συνδυασμοί όλων των μεταβλητών με την ποικιλία των επιλογών τους δίνει ένα τεράστιο πλήθος δυνατών ελέγχων.

Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας-μελέτης είναι τα εξής:

 • Οι Έλληνες ενημερώνονται για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και την πανδημία COVID-19: 62% από το διαδίκτυο, 20% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 18% από τηλεόραση/ ραδιόφωνα/ εφημερίδες/ περιοδικά, και το 70% θεωρούν δε ότι είναι καλά έως πολύ καλά ενημερωμένοι.
 • Μόνον ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται τις ειδήσεις και πληροφορίες που δέχεται και δύο στους τέσσερις αμφιβάλλουν για την εγκυρότητά τους.
 • Οι μισοί εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους παράγοντες της Πολιτείας σε ό,τι εισηγούνται και ανακοινώνουν, σχεδόν οι υπόλοιποι τους εμπιστεύονται με ενδοιασμούς και ελάχιστοι (6%) δεν τους εμπιστεύονται.
 • Πέντε στους δέκα δεν πιστεύουν τις φήμες που κυκλοφορούν, τέσσερις στους δέκα τις αμφισβητούν και ένας στους δέκα τις πιστεύει.
 • Στους δέκα Έλληνες, οι τέσσερις θεωρούν ως κύριο αίτιο της διασποράς τις εκδηλώσεις, γάμους, κηδείες, διασκέδαση και συγκεντρώσεις, οι τρεις στους δέκα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι δυόμισι τον τουρισμό και μισός τα καταστήματα και την αγορά.
 • Δύο στους τέσσερις δεν πιστεύουν ότι οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον κορωνοϊό και την πανδημία είναι αληθείς, μόνον ένας στους τέσσερις το πιστεύει.
 • Το 7% των πολιτών έχει μολυνθεί/αρρωστήσει από τον κορωνοϊό, ποσοστό που είναι το 6πλάσιο αυτού που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ.
 • Σε κάθε 74 άτομα υπάρχει ένας φορέας του ιού που ενσυνείδητα ή ασυνείδητα (ασυμπτωματικός) κυκλοφορεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους.
 • Ένας στους τρεις Έλληνες έχει κάνει τουλάχιστον μία φορά το τεστ.
 • Τρεις τους τέσσερις θεωρούν τις αποστάσεις, τη μάσκα και την ατομική υγιεινή ως τα κύρια μέτρα προφύλαξης και πρόληψης.
 • Το 2,5% των πολιτών δεν τηρεί κανένα μέτρο προφύλαξης. Πολλοί πολίτες δεν προσέχουν και ακουμπούν με γυμνά δάκτυλα και χέρια τα ΑΤΜ, POS, ασανσέρ, χειρολαβές πορτών, λαβές και κολόνες λεωφορείων και τρένων, καθώς και καρότσια και καλάθια στα καταστήματα.
 • Το 4% ΔΕΝ αισθάνεται απολύτως ασφαλές ακόμα και όταν τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας. Στην πλειοψηφία τους, οι πολίτες είναι θυμωμένοι και ζητούν από την Πολιτεία να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σεβασμού και τήρησης των μέτρων.
 • Ένας στους πέντε θεωρεί τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνει η Πολιτεία ακατάλληλα.
 • Περίπου οι μισοί πολίτες προσέχουν πολύ να μην "κολλήσουν" συγγενείς και φίλους στην περίπτωση που είναι οι ίδιοι ασυμπτωματικοί φορείς, και ένας στους πέντε δεν προσέχει καθόλου.
 • Το 1,6% δεν πρόκειται να ενημερώσει κανέναν σε περίπτωση που θα μολυνθεί από τον ιό.
 • Το 3% των πολιτών δε θα έκανε τίποτα αν εμφάνιζε συμπτώματα ίωσης και θα περίμενε την εξέλιξη, το 36% θα έμενε σε οικειοθελή καραντίνα και το 60% θα έκανε το τεστ ή θα πήγαινε σε νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
 • Το 90% θεωρεί ότι η ατομική ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας, ενώ το 1% δε θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.
 • Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει πως δε θα εμβολιαστεί, ένας στους τέσσερις ότι θα εμβολιαστεί χωρίς δεύτερη σκέψη και οι δύο στους τέσσερις ότι για διάφορους λόγους θα συμβουλευτούν κάποιους ειδικούς.
 • Τέσσερις στους πέντε Έλληνες δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο, κύρια γιατί είναι καινούργιο και νέας τεχνολογίας.
 • Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα υπάρξουν παρενέργειες και μάλιστα σοβαρές, ενώ δύο στους τέσσερις πιστεύουν πως οι παρενέργειες θα είναι ήπιες.
 • Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα βρεθούν σε κοινωνικό και εργασιακό περιθώριο.
 • Το 7% θεωρεί ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα αρρωστήσει.
 • Το 55% αυτών που δε θα εμβολιστούν θα αποφεύγει παρέες και συναθροίσεις και το 32% τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Το 38% όσων εμβολιαστούν θα συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
 • Τρεις στους τέσσερις πολίτες πιστεύουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας απολύτως ή μερικώς καλύτερα από άλλες χώρες.

Όλες οι μελέτες θα βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής bme.uniwa.gr και στη σελίδα του επιβλέποντος καθηγητή users.uniwa.gr/mglamb (Researches-Studies).

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News