Δημοτικές εκλογές 2019: Τα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών

Εκλογές
Δημοτικές εκλογές 2019: Τα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Λασιθίου

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Λασιθίου τα οριστικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Ιεράπετρα, όπως και όλοι οι υποψήφιοι που έχουν εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, την Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας, και τις τοπικές κοινότητες.

Αποτελέσματα εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

Εγγεγραμμένοι εκλογείς: 23.516

Ψηφίσαντες εκλογείς: 14.772

Άκυρα ψηφοδέλτια: 483

Λευκά ψηφοδέλτια: 178

Σύνολο Λευκών και Ακύρων ψηφοδελτίων: 661 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 14.111

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»: 3.444

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»: 1.861

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «"ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ"»: 335

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα»: 2.255

Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ»: 748

ΣΤ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»: 387

Ζ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»: 5.081

Ο Συνδυασμός Α΄ έλαβε ποσοστό 24,41% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Β΄ έλαβε ποσοστό 13,19% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Γ΄ έλαβε ποσοστό 2,37% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Δ΄ έλαβε ποσοστό 15,98% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Ε’ έλαβε ποσοστό 5,30% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ έλαβε ποσοστό 2,74% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Ζ΄ έλαβε ποσοστό 36,01% από τα 14.111 έγκυρα ψηφοδέλτια

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών (14.111) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (27) συν ένα (1). Έτσι, θα γίνει κατανομή των 27 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 523:

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.444 : 523 = 6 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 306 ψήφων

Ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.861 : 523 = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 292 ψήφων

Ο Συνδυασμός Γ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 335 : 523 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 335 ψήφων

Ο Συνδυασμός Δ΄: «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.255 : 523 = 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 163 ψήφων

Ο Συνδυασμός Ε΄: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 748 : 523 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 225 ψήφων

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 387 : 523 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 387 ψήφων

Ο Συνδυασμός Ζ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 5.081 : 523 = 9 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 374 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 23 έδρες.

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του δημοτικού συμβουλίου:

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Ο Συνδυασμός Γ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων.

Κατόπιν αυτών, ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε συνολικά 7 έδρες (6 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός Γ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε συνολικά 10 έδρες (9 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια:

Ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε: 897 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 4184 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε: 346 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 3098 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» έλαβε: 122 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 2133 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έλαβε: 191 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 1670 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» έλαβε: 27 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 721 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» έλαβε: 17 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 370 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Ο Συνδυασμός Γ΄ «<<ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ>>» έλαβε: 33 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και 302 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Επειδή δεν υπάρχουν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο Δήμο η κατανομή ξεκινά με τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.

Ο Συνδυασμός Γ΄ «<<ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ>>» με 33 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 336 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 33.

Ο Συνδυασμός Γ΄ «<<ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ>>» με 302 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 336 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 302.

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με 17 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 388 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 17.

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με 370 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 388 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 370.

Ο Συνδυασμός Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» με 27 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 749 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 27.

Ο Συνδυασμός Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» με 721 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 749 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 721.

Ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με 191 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 621 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 191.

Ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με 1670 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 621 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 428.

Ο Συνδυασμός Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» με 122 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 564 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 122.

Ο Συνδυασμός Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» με 2133 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 564 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 441.

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» με 346 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 493 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 346.

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» με 3098 ψήφους έλαβε 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 493 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 140.

Ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» με 897 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού με εκλογικό μέτρο 509 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 388.

Ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» με 4184 ψήφους έλαβε 8 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας με εκλογικό μέτρο 509 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 112.

Ο Συνδυασμός Γ΄ «<<ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ>>» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 302 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Ο Συνδυασμός ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 370 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Ο Συνδυασμός Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 721 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Ο Συνδυασμός Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 428 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Ο Συνδυασμός Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 441 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 346 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού.

Ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 388 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» η κατανομή των 7 εδρών έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» η κατανομή των 3 εδρών έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Γ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα» η κατανομή των 4 εδρών έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» η κατανομή της 1 έδρας έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» η κατανομή της 1 εδρας έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας.

Τελικά, για τον Συνδυασμό Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» η κατανομή των 10 εδρών έγινε ως εξής: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μακρύ Γιαλού και συνολικά 8 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας την 2α Ιουνίου 2019.

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» και Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ».

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

Ο Καλαντζάκης Θεοδόσιος του Ιωάννη, ως επικεφαλής του συνδυασμού Ζ΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε εννιακόσιους ενενήντα επτά (997) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ έλαβε επτακόσιους τριάντα (730) σταυρούς προτίμησης

Καναβάκη Ριζωνάκη Δέσποινα του Μιχαήλ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίμησης

Περαντώνης Γεώργιος του Ευτύχιου έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης

Σφυράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα δύο (472) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα οκτώ (978) σταυρούς προτίμησης

Μαστοράκης Πέτρος του Εμμανουήλ έλαβε εξακόσιους ογδόντα πέντε (685) σταυρούς προτίμησης

Σκυβάλου Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου έλαβε εξακόσιους εβδομήντα ένα (671) σταυρούς προτίμησης

Μπινιχάκης Ευάγγελος του Μηνά έλαβε εξακόσιους είκοσι πέντε (625) σταυρούς προτίμησης

Γεωργαλάκης Εμμανουήλ του Μανούσου έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης

Ασπραδάκης Γεώργιος του Χρήστου έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ έλαβε πεντακόσιους δέκα (510) σταυρούς προτίμησης

Παπαδοπετράκης Ανδρέας του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τρεις (493) σταυρούς προτίμησης

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα οκτώ (478) σταυρούς προτίμησης

Σακαδάκη Μαρία του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

Ταυλάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης

Μαμουνάκης Γεώργιος του Ιωσήφ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

Καραλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

Καββουσανάκη Έλλη Κυριακή (Έλλη – Κούλα) του Νικολάου έλαβε διακόσιους εβδομήντα εννέα (279) σταυρούς προτίμησης

Κάκκου Μαρία του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

Γαϊτάνης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε διακόσιους πενήντα επτά

(257) σταυρούς προτίμησης

Μαρκάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης

Μπαλοθιάρη Δέσποινα του Αντωνίου έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Καζάνης Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίμησης

Μιχελάρος Δημήτριος του Αντωνίου έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

Βασιλάκη Δήμητρα του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης

Αρχοντουλάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης

Δοργιάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

Ζαμπετάκης Σάββας Μάριος του Παναγιώτη έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης

Κανταρτζής Ιωάννης του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

Περάκης Κωνσταντίνος του Πέτρου έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης

Κιρμίζογλου Στυλιανή (Στέλλα) του Ευσταθίου έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

Μαρινάκη Ευτυχία του Νικολάου έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

Νικολαράκη Χρυσούλα του Γεωργίου έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

Ζυγάκη Χριστίνα του Μάρκου Γεωργίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

Παπουτσάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

Θεοδωράκη Μαρίνα του Γεωργίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Σαραντώνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης

Λιανάκης Γεώργιος του Αλέξανδρου έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) σταυρούς προτίμησης

Τζιρβελάκης Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) σταυρούς προτίμησης

Χριστάκη Δέσποινα του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

Καραλής Δημήτριος του Ιωάννη έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Πετράς Αντώνιος του Εμμανουήλ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Α΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Αγγελάκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε πεντακόσιους είκοσι ένα (521) σταυρούς προτίμησης

Ζερβάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους ογδόντα (480) σταυρούς προτίμησης

Προϊστάκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα ένα (471) σταυρούς προτίμησης

Αντωνάκης Γεώργιος του Νικολάου έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος του Ιακώβου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

Πετάσης Εμμανουήλ του Αριστείδη έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης

Νταραράς Ηλίας του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούς προτίμησης

Πατεράκης Θεόκλητος (Τάκης) του Ιωάννη έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Γεώργιος του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ (Τελώνης) του Ιωάννη έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης

Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούς προτίμησης

Σπυριδάκης Μιχαήλ του Πέτρου έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

Κορνάρος Χαράλαμπος του Νικολάου έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

Λυραράκης Ελευθέριος του Νικολάου έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης

Γιανναδάκη Μαργαρίτα (Ρίτα) του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης

Φεργαδάκης Χριστόφορος του Τηλέμαχου έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

Αχλάτη Καββουσανού Μαρίνα του Χρήστου έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκη Κυριακή (Κούλα) του Γεωργίου έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

Λαγουδάκη Ακαμωτάκη Μαρία του Ιακώβου έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

Φανουράκη Καρτσάκη Αγγελική (Άντζελα) του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκης Ανδρέας του Σωκράτη έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνά Ζωή του Μιχαήλ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε εκατόν τριάντα εννέα

(139) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνάκη Δασκαλάκη Σοφία του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

Πατεράκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

Σουργιαδάκη Χαρκιολάκη Ελπινίκη (Ελπίδα) του Νικολάου έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

Ρεμεδιάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

Αγιασοφίτη Μαρία του Δημητρίου έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

Φανουράκη Άννα του Γεωργίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκη Κωνσταντίνα (Ντίνα) του Εμμανουήλ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

Βιαννιτάκης Μιχαήλ του Ιωάννη έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

Χουρδάκη Χατζημανωλάκη Ευαγγελία του Γεωργίου έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

Τσιριντάνη Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Κοτσυφάκης Στυλιανός του Γεωργίου έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

Παλαμιανάκη Δοργιάκη Αγγελική (Αλίκη) του Ελευθερίου έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκη Δασκαλάκη Μαρία του Ιωάννη έλαβε σαράντα πέντε

σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Προεστάκης Θεόκλητος (Τάκης) του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίμησης

Δημογεροντάκη Μαριάννα του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

Φαφαλάκη Ελένη του Χαραλάμπου έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

Μανιάς Στυλιανός του Πολυχρόνη έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

Τσαμπανάκη Ελευθερία του Νικολάου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Πανταζής Αργύρης του Θεοδοσίου, ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Σαρρής Παναγιώτης του Φιλίππου έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε

(465) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Σταύρος του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα

(419) σταυρούς προτίμησης

Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος του Αντωνίου έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης

Μοναχός Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης

Ταμπάκης Αντώνιος του Ιωάννη έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ

(248) σταυρούς προτίμησης

Μεταξάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

Καλύβας Εμμανουήλ του Μάρκου έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης

Σιμόπουλος Πανταζής του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα δύο

(192) σταυρούς προτίμησης

Θεοδοσάκης Εμμανουήλ του Νικολάου έλαβε εκατόν ενενήντα ένα

(191) σταυρούς προτίμησης

Σταράκη Ελένη του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης

Πλακαντωνάκης Κωνσταντίνος (Ρουμπάκος) του Ιωάννη έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

Κορνιλάκη Πετρούλα του Γεωργίου έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

Περακάκη Αικατερίνη του Γεωργίου έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης

Δασκαλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα

(159) σταυρούς προτίμησης

Σπηλιαρωτάκη Βασιλεία (Βασούλα) του Νικολάου έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκη Μαριάννα του Χαρίδημου έλαβε εκατόν σαράντα τρεις

(143) σταυρούς προτίμησης

Βαρδάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης

Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

Κατερίνα Γεωργία του Παύλου έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

Τσαγκαράκη Ελένη του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις

(114) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκη Παρασκευή (Εύη) του Γεωργίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

Παπαχατζάκης Χρυσοβαλάντης του Αντωνίου έλαβε ογδόντα ένα

(81) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Ανδρέας του Ιωάννη έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

Καμίνης Στέφανος του Σοφοκλή έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Φανιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Μανταζέλη Πολυξένη (Τζένη) του Παναγιώτη έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

Μπαλαντινάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

Θάνος Βασίλειος του Νικολάου έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

Βουργάκη Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

Κωστοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Ντόι Ελένη του Γιάνη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

Σουρλαντζή Μαρία του Μιχαήλ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Καββουσανού Δέσποινα του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Βασιλάκης Αλέξανδρος του Πέτρου έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης

Στεφανάκη Μαρία του Στυλιανού έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

Λαποκωσταντάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

Βασιλάκη Εμμανουέλα του Στυλιανού έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

Τριχάκη Άννα του Γεωργίου έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Χηνόπουλος Αθανάσιος του Περικλή, ως επικεφαλής του συνδυασμού Β΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Ματζαράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης

Ψιμουλάκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης

Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο

(282) σταυρούς προτίμησης

Διαμαντάκης Τρύφων του Στυλιανού έλαβε διακόσιους πενήντα δύο

(252) σταυρούς προτίμησης

Ζαφειράκης Σπυρίδων του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης

Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

Καραντώνη Αδελίνα του Αθανασίου έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

Ασπραδάκης Γεώργιος του Νικολάου έλαβε εκατόν τριάντα πέντε

(135) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

Σκύβαλος Εμμανουήλ του Δημητρίου έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

Ταμπακάκη Αθηνά του Ιωάννη έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

Ασλανίδης Δημήτριος του Νικολάου έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

Μπαριτάκης Εμμανουήλ του Νικολάου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

Τσαγκαράκης Νικόλαος του Δημητρίου έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

Φιλανδαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

Μουστακάκη Ειρήνη του Σπυρίδωνος έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

Καρρά Αλεξάνδρα του Ιωάννη έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

Μαρκουλάκη Κουφάκη Νίκη του Παναγιώτη έλαβε εβδομήντα οκτώ

(78) σταυρούς προτίμησης

Κουδουμογιαννάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη έλαβε εβδομήντα έξι

(76) σταυρούς προτίμησης

Λυρατζάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

Χαρούλης Εμμανουήλ του Χαριλάου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Πετρουλίδη Ιωάννα του Αποστόλου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

Θανάση Ανθούλα του Θανάση έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

Γαϊτανάκης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

Χριστοδουλάκη Ειρήνη του Νικολάου έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

Χουλάκη Ευανθία του Δημητρίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

Σωμαράκης Δημήτριος του Νικολάου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Φρονιμάκη Ευαγγελία του Γεωργίου έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

Σφυράκη Σοφία του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Τσομπάνογλου Γερακιανάκη Ειρήνη του Γεωργίου έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Τζανιδάκης Μάρκος του Γεωργίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Μουστακάκης Ιωάννης του Ελευθερίου έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

Μπακιρτζάκη Νεκταρία του Αναστασίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» 

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ

(288) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΛΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα πέντε

σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΚΟΥΔΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε(95) σταυρούς προτίμησης

ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

ΞΥΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΤΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΕΤΡΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

ΔΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΛΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΝΔΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

ΧΑΛΚΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΫΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

ΧΑΤΖΑΚΗ – ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις(33) σταυρούς προτίμησης

ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

ΣΠΗΛΙΑΔΗ – ΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΑΚΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Προεστάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

Φρονιμάκη Εμμανουέλα του Νικολάου έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

Τζωρτζάκης Σοφοκλής του Αντωνίου έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Μουζουράκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Βιτάλης Σταύρος του Γεωργίου έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

Προεστάκη Μαρία του Μιχαήλ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ του Παύλου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Βαξεβάνης Στυλιανός του Ευαγγέλου έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

Χατζηδάκης Χαράλαμπος του Μιχαήλ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

Κυπριωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Μανουσάκη Χρυσούλα του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Χασουράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Κολιοραδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Ακαμωτάκη Ευαγγελία του Σωτηρίου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

Κρανιδιώτη Μαρία του Νικολάου έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκης Βασίλειος του Εμμανουήλ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Σμπόνια Μαρία του Γεωργίου έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αστροπαλίτης Νικόλαος του Νικολάου έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Σουργιαδάκη Φωτεινή του Ιωάννη έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκη Ελένη του Γεωργίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκη Ειρήνη του Δημητρίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Βασαρμίδη Μαρίνα του Αντωνίου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Καζάνης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκη Μαρία Ζαχαρένια του Μιχαήλ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Βουζουνέρης Εμμανουήλ του Ιωάννη έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Κονταξάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Σταυρακάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Χριστόφορος του Ιωάννη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Κώτσης Σωκράτης του Κωνσταντίνου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκης Ευάγγελος του Σίλα έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Νικολαράκης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Νικητίδης Σωκράτης του Νικήτα έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Δρακάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Έλληνα Καλλιόπη Αικατερίνη του Δημητρίου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Πετράκη Μαρία του Θεόφιλου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Αποθηκιανάκης Αναστάσιος του Μιχαήλ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Δογραματζάκης Ιωάννης του Ανδρέα έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Κασσαπάκη Άννα του Γεωργίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Πατεράκη Ευπραξία του Ευαγγέλου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αργυράκης Γεώργιος του Αντωνίου έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 2ας Ιουνίου 2019 Εγγεγραμμένοι εκλογείς: 23.516

Ψηφίσαντες εκλογείς: 11.376

Άκυρα ψηφοδέλτια: 147

Λευκά ψηφοδέλτια: 202

Σύνολο Λευκών και Ακύρων ψηφοδελτίων: 349 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 11.027

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την εκλογή της 26ης Μαΐου 2019 κανένας συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας την 2α Ιουνίου 2019. Η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Συνδυασμών Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ», και Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ».

Στην επαναληπτική ψηφοφορία έλαβαν:

Ζ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» : 6.489 έγκυρα ψηφοδέλτια

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»: 4.538 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ως εκ τούτων, ο Συνδυασμός Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 58,85 % από τα 11.027 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Συνδυασμός Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» έλαβε ποσοστό 41,15 % από τα 11.027 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Κατ’ ακολουθίαν των προαναφερομένων, πρέπει να επικυρωθούν τα αποτελέσματα των αρχικών και των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 για το Δήμο Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης και να ανακηρυχθούν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο εκλεγείς Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι του παραπάνω Δήμου, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των αρχικών και των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 για το Δήμο Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης και ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Ζ΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» Καλαντζάκης Θεοδόσιος του Ιωάννη εκλέγεται Δήμαρχος.

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε εννιακόσιους ενενήντα επτά (997) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ έλαβε επτακόσιους τριάντα (730) σταυρούς προτίμησης

Καναβάκη Ριζωνάκη Δέσποινα του Μιχαήλ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίμησης

Περαντώνης Γεώργιος του Ευτύχιου έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης

Σφυράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα δύο

(472) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

ΤΑΚΤΙΚΟΙΧατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα οκτώ (978) σταυρούς προτίμησης

Μαστοράκης Πέτρος του Εμμανουήλ έλαβε εξακόσιους ογδόντα πέντε (685) σταυρούς προτίμησης

Σκυβάλου Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου έλαβε εξακόσιους εβδομήντα ένα (671) σταυρούς προτίμησης

Μπινιχάκης Ευάγγελος του Μηνά έλαβε εξακόσιους είκοσι πέντε (625) σταυρούς προτίμησης

Γεωργαλάκης Εμμανουήλ του Μανούσου έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης

Ασπραδάκης Γεώργιος του Χρήστου έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ έλαβε πεντακόσιους δέκα

(510) σταυρούς προτίμησης

Παπαδοπετράκης Ανδρέας του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τρεις (493) σταυρούς προτίμησης

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα οκτώ (478) σταυρούς προτίμησης

Σακαδάκη Μαρία του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

Ταυλάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης

Μαμουνάκης Γεώργιος του Ιωσήφ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

Καραλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

Καββουσανάκη Έλλη Κυριακή (Έλλη – Κούλα) του Νικολάου έλαβε διακόσιους εβδομήντα εννέα (279) σταυρούς προτίμησης

Κάκκου Μαρία του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

Γαϊτάνης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης

Μαρκάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης

Μπαλοθιάρη Δέσποινα του Αντωνίου έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Καζάνης Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίμησης

Μιχελάρος Δημήτριος του Αντωνίου έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

Βασιλάκη Δήμητρα του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης

Αρχοντουλάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης

Δοργιάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

Ζαμπετάκης Σάββας Μάριος του Παναγιώτη έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης

Κανταρτζής Ιωάννης του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

Περάκης Κωνσταντίνος του Πέτρου έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης

Κιρμίζογλου Στυλιανή (Στέλλα) του Ευσταθίου έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

Μαρινάκη Ευτυχία του Νικολάου έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

Νικολαράκη Χρυσούλα του Γεωργίου έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

Ζυγάκη Χριστίνα του Μάρκου Γεωργίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

Παπουτσάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

Θεοδωράκη Μαρίνα του Γεωργίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α΄ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Σαραντώνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους έντεκα(511) σταυρούς προτίμησης

Λιανάκης Γεώργιος του Αλέξανδρου έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις(463) σταυρούς προτίμησης

Τζιρβελάκης Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα ένα(371) σταυρούς προτίμησης

Χριστάκη Δέσποινα του Μιχαήλ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

Καραλής Δημήτριος του Ιωάννη έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Πετράς Αντώνιος του Εμμανουήλ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Α΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Αγγελάκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε πεντακόσιους είκοσι ένα (521) σταυρούς προτίμησης

Ζερβάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους ογδόντα(480) σταυρούς προτίμησης

Προϊστάκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα ένα(471) σταυρούς προτίμησης

Αντωνάκης Γεώργιος του Νικολάου έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος του Ιακώβου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

Πετάσης Εμμανουήλ του Αριστείδη έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης

Νταραράς Ηλίας του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Γεώργιος του Μιχαήλ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης.

Πατεράκης Θεόκλητος (Τάκης) του Ιωάννη έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ (Τελώνης) του Ιωάννη έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης

Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούς προτίμησης

Σπυριδάκης Μιχαήλ του Πέτρου έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

Κορνάρος Χαράλαμπος του Νικολάου έλαβε διακόσιους πενήντα(250) σταυρούς προτίμησης

Λυραράκης Ελευθέριος του Νικολάου έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης

Γιανναδάκη Μαργαρίτα (Ρίτα) του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους ένα(201) σταυρούς προτίμησης

Φεργαδάκης Χριστόφορος του Τηλέμαχου έλαβε εκατόν εξήντα δύο(162) σταυρούς προτίμησης

Αχλάτη Καββουσανού Μαρίνα του Χρήστου έλαβε εκατόν εξήντα ένα(161) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκη Κυριακή (Κούλα) του Γεωργίου έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

Λαγουδάκη Ακαμωτάκη Μαρία του Ιακώβου έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

Φανουράκη Καρτσάκη Αγγελική (Άντζελα) του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκης Ανδρέας του Σωκράτη έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνά Ζωή του Μιχαήλ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε εκατόν τριάντα εννέα(139) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνάκη Δασκαλάκη Σοφία του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

Πατεράκης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

Σουργιαδάκη Χαρκιολάκη Ελπινίκη (Ελπίδα) του Νικολάου έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

Ρεμεδιάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης

Αγιασοφίτη Μαρία του Δημητρίου έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

Φανουράκη Άννα του Γεωργίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκη Κωνσταντίνα (Ντίνα) του Εμμανουήλ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

Βιαννιτάκης Μιχαήλ του Ιωάννη έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

Χουρδάκη Χατζημανωλάκη Ευαγγελία του Γεωργίου έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

Τσιριντάνη Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Κοτσυφάκης Στυλιανός του Γεωργίου έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

Παλαμιανάκη Δοργιάκη Αγγελική (Αλίκη) του Ελευθερίου έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκη Δασκαλάκη Μαρία του Ιωάννη έλαβε σαράντα πέντε

σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ΄ «Μαζί, αλλάζουμε την Ιεράπετρα»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Προεστάκης Θεόκλητος (Τάκης) του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίμησης

Δημογεροντάκη Μαριάννα του Εμμανουήλ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

Φαφαλάκη Ελένη του Χαραλάμπου έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

Τσαμπανάκη Ελευθερία του Νικολάου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

Μανιάς Στυλιανός του Πολυχρόνη έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Πανταζής Αργύρης του Θεοδοσίου ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Σαρρής Παναγιώτης του Φιλίππου έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίμησης

Χατζάκης Σταύρος του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους δέκα εννέα (419) σταυρούς προτίμησης

Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος του Αντωνίου έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης

Μοναχός Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης

Ταμπάκης Αντώνιος του Ιωάννη έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ(248) σταυρούς προτίμησης

Μεταξάκης Νικόλαος του Γεωργίου έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

Καλύβας Εμμανουήλ του Μάρκου έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης

Σιμόπουλος Πανταζής του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα δύο(192) σταυρούς προτίμησης

Θεοδοσάκης Εμμανουήλ του Νικολάου έλαβε εκατόν ενενήντα ένα(191) σταυρούς προτίμησης

Σταράκη Ελένη του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης

Πλακαντωνάκης Κωνσταντίνος (Ρουμπάκος) του Ιωάννη έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

Κορνιλάκη Πετρούλα του Γεωργίου έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

Περακάκη Αικατερίνη του Γεωργίου έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης

Δασκαλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα(159) σταυρούς προτίμησης

Σπηλιαρωτάκη Βασιλεία (Βασούλα) του Νικολάου έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκη Μαριάννα του Χαρίδημου έλαβε εκατόν σαράντα τρεις(143) σταυρούς προτίμησης

Βαρδάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης

Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

Κατερίνα Γεωργία του Παύλου έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

Τσαγκαράκη Ελένη του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις(114) σταυρούς προτίμησης

Αγγελάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκη Παρασκευή (Εύη) του Γεωργίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

Παπαχατζάκης Χρυσοβαλάντης του Αντωνίου έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Ανδρέας του Ιωάννη έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

Καμίνης Στέφανος του Σοφοκλή έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Φανιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Μανταζέλη Πολυξένη (Τζένη) του Παναγιώτη έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

Μπαλαντινάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

Θάνος Βασίλειος του Νικολάου έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

Βουργάκη Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

Κωστοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Ντόι Ελένη του Γιάνη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

Σουρλαντζή Μαρία του Μιχαήλ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Καββουσανού Δέσποινα του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β΄ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Βασιλάκης Αλέξανδρος του Πέτρου έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα(381) σταυρούς προτίμησης

Στεφανάκη Μαρία του Στυλιανού έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

Λαποκωσταντάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

Βασιλάκη Εμμανουέλα του Στυλιανού έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

Τριχάκη Άννα του Γεωργίου έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

Χηνόπουλος Αθανάσιος του Περικλή ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Ματζαράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης

Ψιμουλάκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις (384) σταυρούς προτίμησης

Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο(282) σταυρούς προτίμησης

Διαμαντάκης Τρύφων του Στυλιανού έλαβε διακόσιους πενήντα δύο(252) σταυρούς προτίμησης

Ζαφειράκης Σπυρίδων του Εμμανουήλ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης

Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

Καραντώνη Αδελίνα του Αθανασίου έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

Ασπραδάκης Γεώργιος του Νικολάου έλαβε εκατόν τριάντα πέντε(135) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

Μαλλιωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

Σκύβαλος Εμμανουήλ του Δημητρίου έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

Ταμπακάκη Αθηνά του Ιωάννη έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης

Ασλανίδης Δημήτριος του Νικολάου έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

Μπαριτάκης Εμμανουήλ του Νικολάου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

Τσαγκαράκης Νικόλαος του Δημητρίου έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

Φιλανδαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

Μουστακάκη Ειρήνη του Σπυρίδωνος έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

Καρρά Αλεξάνδρα του Ιωάννη έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

Κοϊνάκης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

Μαρκουλάκη Κουφάκη Νίκη του Παναγιώτη έλαβε εβδομήντα οκτώ(78) σταυρούς προτίμησης

Κουδουμογιαννάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη έλαβε εβδομήντα έξι(76) σταυρούς προτίμησης

Λυρατζάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

Χαρούλης Εμμανουήλ του Χαριλάου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

Πετρουλίδη Ιωάννα του Αποστόλου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

Θανάση Ανθούλα του Θανάση έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

Γαϊτανάκης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

Χριστοδουλάκη Ειρήνη του Νικολάου έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

Χουλάκη Ευανθία του Δημητρίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

Σωμαράκης Δημήτριος του Νικολάου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Φρονιμάκη Ευαγγελία του Γεωργίου έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

Σφυράκη Σοφία του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Τσομπάνογλου Γερακιανάκη Ειρήνη του Γεωργίου έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Τζανιδάκης Μάρκος του Γεωργίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Μουστακάκης Ιωάννης του Ελευθερίου έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

Μπακιρτζάκη Νεκταρία του Αναστασίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε΄ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ(288) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΛΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα πέντε

σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΚΟΥΔΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε(95) σταυρούς προτίμησης

ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις(84) σταυρούς προτίμησης

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

ΞΥΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

ΤΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΕΤΡΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι(46) σταυρούς προτίμησης

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

ΔΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΛΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΝΔΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ΄ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

ΧΑΛΚΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ΄, έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΫΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

ΧΑΤΖΑΚΗ – ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις(33) σταυρούς προτίμησης

ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

ΣΠΗΛΙΑΔΗ – ΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΑΚΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ΄«ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

Προεστάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

Φρονιμάκη Εμμανουέλα του Νικολάου έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

Τζωρτζάκης Σοφοκλής του Αντωνίου έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1. Μουζουράκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ, ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ΄ , έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Βιτάλης Σταύρος του Γεωργίου έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

Προεστάκη Μαρία του Μιχαήλ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ του Παύλου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Βαξεβάνης Στυλιανός του Ευαγγέλου έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

Χατζηδάκης Χαράλαμπος του Μιχαήλ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

Μανουσάκη Χρυσούλα του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Κυπριωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Χασουράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Κολιοραδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Ακαμωτάκη Ευαγγελία του Σωτηρίου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

Κρανιδιώτη Μαρία του Νικολάου έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκης Βασίλειος του Εμμανουήλ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Σμπόνια Μαρία του Γεωργίου έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αστροπαλίτης Νικόλαος του Νικολάου έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Σουργιαδάκη Φωτεινή του Ιωάννη έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Παπαδάκη Ειρήνη του Δημητρίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Λαμπράκη Ελένη του Γεωργίου έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

Βασαρμίδη Μαρίνα του Αντωνίου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Καζάνης Ιωάννης του Γεωργίου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκη Μαρία Ζαχαρένια του Μιχαήλ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Βουζουνέρης Εμμανουήλ του Ιωάννη έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Σταυρακάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Κονταξάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Κώτσης Σωκράτης του Κωνσταντίνου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Καπαράκης Χριστόφορος του Ιωάννη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

Αλεξάκης Ευάγγελος του Σίλα έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Νικολαράκης Ιωάννης του Νικολάου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

Νικητίδης Σωκράτης του Νικήτα έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Έλληνα Καλλιόπη Αικατερίνη του Δημητρίου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Πετράκη Μαρία του Θεόφιλου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Δρακάκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

Δογραματζάκης Ιωάννης του Ανδρέα έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αποθηκιανάκης Αναστάσιος του Μιχαήλ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Κασσαπάκη Άννα του Γεωργίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Πατεράκη Ευπραξία του Ευαγγέλου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

Αργυράκης Γεώργιος του Αντωνίου έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News