Ζαχαρίας Μίχας

Ζαχαρίας Μίχας

Διευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας - ΙΑΑΑ/ISDA