Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.

Είναι MSc πολιτικός/υδρολόγος μηχανικός (ΑΠΘ, ΤΕΙ-ΑΜΘ, ΔΠΘ), υποψήφιος διδάκτωρ στην “Υδραυλική Μηχανική” του ΔΠΘ