Χρήστος Ι. Κολοβός

kolovos

Είναι δρ. μηχανικός Μεταλλείων-μεταλλουργός μηχανικός ΕΜΠ, τ. διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών & Έργων ΔΕΗ Α.Ε./ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητος σύμβουλος ενεργειακών θεμάτων.