Δημήτρης Κων. Σαρρής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ

Είναι πρώην γ.γ. Αθλητισμού, πρώην υφυπουργός και πρώην νομάρχης Ηρακλείου