Μπούσης Βούρος ΟΦΗ

Εγκρίθηκε στη συνέλευση: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.695.000 εκ. ευρώ στον ΟΦΗ

ΟΦΗ
Εγκρίθηκε στη συνέλευση: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.695.000 εκ. ευρώ στον ΟΦΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ.

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.695.600 εκ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε, όπως και τα υπόλοιπα θέματα.

Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει:

Ολοκληρώθηκε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στις 29/02/2024 με τα εξής θέματα:

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3.Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024.

4.Λήψη απόφασης  κατάλληλων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

α)Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€.1.695.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (56.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκαστης.

β) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό παρόντων μετόχων 84,45%, υπερψήφισε τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News