Υγεία

Καταργείται το ΚΕΕΛΠΝΟ

Αλλαγές στην Υγεία προωθεί η κυβέρνηση - Έρχεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην Υγεία μετά το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ελληνική Βουλή, όπου μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και την αντικατάστασή του από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τη δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, αλλά και τη σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο “Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις”, που θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενοποιεί σε ένα συνολικό νομοθέτημα όλες τις διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ιδιωτικών κλινικών και υπάγει όλες τις κλινικές σε κοινούς κανόνες.

Σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους διέπεται από πολλά νομοθετήματα, τα οποία και δημιούργησαν πολλά και διαφορετικά πλαίσια ρυθμιστικής παρέμβασης, ανάλογα με τον χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικής κλινικής.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των κλινικών, αναθεωρώντας τις παλιές και ήδη παρωχημένες ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, μετρικά στοιχεία, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες, τμήματα κ.ά.).

Οι αλλαγές

Σημαντικές σημεία του εν λόγω νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων:
- Κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ: Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τη λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ελλιπές και δε διαθέτει συνοχή. Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έναν σύγχρονο Οργανισμό με διευρυμένες αρμοδιότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή πρόληψη νόσων, αύξηση του προσδόκιμου ζωής και προαγωγή της υγείας, μέσω οργανωμένων προσπαθειών της Πολιτείας και της κοινωνίας.
Η “Νέα Κρήτη” επικοινώνησε με τον Αναστάσιο Φιλαλήθη, καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος σχολίασε την εν λόγω διάταξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής. Συμφωνώ με αυτό που προτείνει. Ένας Οργανισμός με αυτές τις αρμοδιότητες, όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ ή ο ΕΟΔΥ, πρέπει να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Να έχει τη σφραγίδα του πλήρους κρατικού οργανισμού, διότι τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει είναι σημαντικά προβλήματα υγείας στη χώρα, από τα μεταδοτικά, και εάν προχωρήσει, όπως ορίζει το νομοσχέδιο, και τα μη μεταδοτικά. Σίγουρα πρέπει να έχει ετοιμότητα να ανταποκρίνεται σε επείγουσες καταστάσεις. Το αντεπιχείρημα του δημοσίου δικαίου ήταν αυτό. Υπάρχουν όμως κρατικοί οργανισμοί που ανταποκρίνονται σε μια έκτακτη ανάγκη».
- Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών: Αναγκαία κρίνεται η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, ο οποίος αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.
Η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη της νόσου, αλλά και υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση, μέσω της διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής, είναι επιβεβλημένη.
Ο νέος φορέας θα αναλάβει τη διαμόρφωση και εισήγηση προς τον υπουργό Υγείας της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο και θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τη συνολική σε εθνικό επίπεδο διαχείριση των νεοπλασματικών νοσημάτων.
- Εθνικά Μητρώα Ασθενών: Στο νομοσχέδιο ρυθμίζεται, επίσης, και το ζήτημα σύστασης και λειτουργίας εθνικών μητρώων ασθενών (Registries), τα οποία, όπως αναφέρεται, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την Υγεία. Τα μητρώα ασθενών θα καταγράφουν ασθενείς με το ίδιο νόσημα, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φυσική πορεία της νόσου, αλλά και την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το κόστος των θεραπευτικών χειρισμών.
- Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Προβλέπεται η δημιουργία, διατήρηση και ενημέρωση Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), ως απαραίτητη προϋπόθεση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κρίνεται ότι ο ΑΗΦΥ συνιστά το αναγκαίο και ικανό εκείνο ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο θα διασφαλίσει τη συνέχεια στη φροντίδα, ενώ παράλληλα αποτελεί προαπαιτούμενο της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της παραπομπής.

«Εύχομαι να γίνει το συντομότερο ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Τέτοιος φάκελος θα είναι καλύτερος για τους γιατρούς και τους πολίτες. Αλλά πρέπει να είναι λειτουργικός, γρήγορος και αποτελεσματικός. Το πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας δεν είναι νομικό, αλλά τεχνικό. Δηλαδή χρειάζεται ένα πολύ καλό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή, εάν προτιμάτε, ένα καλό λογισμικό. Μακάρι να βρεθεί το συντομότερο ένα καλό λογισμικό που θα έχει τα κριτήρια που ανέφερα, όπως ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, εξυπηρέτηση του γιατρού, του πολίτη και μάλιστα όχι σε ατομικό, αλλά σε συλλογικό επίπεδο. Να γνωρίζουμε τι περιστατικά έχουμε από μια γρίπη, μέχρι μια νόσο του Δυτικού Νείλου», σημείωσε ο κ. Φιλαλήθης.

Δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών

Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες. Ακόμα αναπροσαρμόζονται τα όρια για τη συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητικών με βάση την τρέχουσα ιατρική πραγματικότητα, τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών, με αποκλειστικό γνώμονα την ανακούφιση ογκολογικών και άλλων ασθενών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) για τους χρήστες υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, για το έτος 2016 η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των λεγόμενων χρηστών υψηλού κινδύνου στη χώρα είναι 17.067, οι μισοί εκ των οποίων εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Στόχος της διάταξης είναι να δώσει τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) από τους εγκεκριμένους φορείς, ύστερα από άδεια με απόφαση του υπουργού Υγείας, και στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, την προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των χρηστών και των τοξικοεξαρτημένων, την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, τη μείωση της δημόσιας όχλησης και την κινητοποίηση των χρηστών και την προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας.

Επίσης, καθορίζονται οι προδιαγραφές κυκλοφορίας ηλεκτρονικών τσιγάρων άνευ νικοτίνης με βάση την κυρίαρχη ευρωπαϊκή πρακτική, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας όσων απασχολούνται σε υγειονομικές μονάδες, ρυθμίζονται θέματα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και δίνεται η δυνατότητα για την κατά το δυνατόν ταχύτερη στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Επιπλέον, αναμορφώνεται η διοικητική διάρθρωση των τμημάτων και διευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η διάκριση των αρμοδιοτήτων του, αλλά και αποτελεσματικότερη η διοικητική του λειτουργία. Επιπρόσθετα, συνιστάται νέο τμήμα που αφορά τον ιατρικό τουρισμό και συστήνεται αυτοτελές γραφείο υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια