Υγεία

Το χάος στις ντουλάπες σας μπορεί να οφείλεται σε... διαταραχή

Αν επικρατεί ένα χάος στις ντουλάπες σας, τα συρτάρια σας είναι ανακατεμένα και στα δωμάτια όλα τα αντικείμενα είναι πεταμένα τότε ίσως πρέπει να ψάξετε πιο βαθιά στην ψυχή σας.

Κι αυτό γιατί υπάρχει η διαταραχή παρασυσσώρευσης η οποία «δικαιολογεί» τη συμπεριφορά ατόμων οι οποίοι δεν μπορούν να διατηρήσουν το χώρο σε τάξη, ούτε να απαλλαγούν από τα περιττά αντικείμενα που καταλαμβάνουν το σπίτι τους.

Η διαταραχή παρασυσσώρευσης 

Σύμφωνα με το bovary.gr η διαταραχή παρασυσσώρευσης (hoarding disorder) κατατάσσεται πλέον στις διαταραχές του ψυχαναγκαστικού φάσματος.

Το γνωσιακό αιτιοπαθογενεντικό μοντέλο αποτελεί, μέχρι στιγμής, ένα ευρέως αποδεκτό, κλινικά και ερευνητικά τεκμηριωμένο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κλινικών της χαρακτηριστικών, των παραγόντων προδιάθεσης, έκλυσης και διαιώνισης της διαταραχής καθώς επίσης και τη βάση για την ανάπτυξη της εξειδικευμένης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή της.

Αντιλαμβάνεται τη διαταραχή παρασυσσώρευσης ως απόρροια 4 παραγόντων: προσωπικής ευαλωτότητας (κληρονομικότητα, πρώιμες εμπειρίες και γεγονότα ζωής, χαρακτηριολογικά στοιχεία, δυσπραγίες στις διαπροσωπικές σχέσεις), δυσκολιών στην επεξεργασία πληροφοριών (ελλείμματα σε προσοχή, μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες όπως λήψη αποφάσεων και κατηγοριοποίηση), δυσπροσαρμοστικών γνωσιών αναφορικά με τα αντικείμενα (νοηματοδότηση αντικειμένων, συναισθηματικός δεσμός με τα αποκτήματα, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σε σχέση με τη μνημονική ικανότητα και τη σημασία της) μέσω των οποίων ενισχύονται και τελικά εγκαθίστανται οι επί μέρους παρασυσσωρευτικές συμπεριφορές (θετική και αρνητική ενίσχυση μέσω σύνδεσης με θετικά ή αρνητικά συναισθήματα π.χ. ευχαρίστηση κατά την απόκτηση/φύλαξη και άγχος ή δυσφορία κατά την απόρριψη).

 

 

Σχόλια