Υγεία

Σε 4D η λειτουργία της καρδιάς

Οι επιστήμονες έχουν πλέον ένα μεγάλο όπλο στα χέρια τους για να ελέγχουν την λειτουργία της καρδιάς και τις τυχόν ανωμαλίες  της.

Οι επιστήμονες στο Αurora St Luke's Medical Center των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας το σύστημα των υπερήχων, χρησιμοποίησαν ένα ειδικό λογισμικό, που πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται, το cSound, το οποίο μπορεί να δώσει εικόνα σε 4 διαστάσεις (4D), απεικονίζοντας έτσι την καρδιακή λειτουργία με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Όπως λέει ο καρδιολόγος Dr Bijoy Khandheria, αυτός και οι συνάδελφοί του στο Αurora St Luke's Medical Center, έχουν την ευκαιρία να έχουν τόσο καθαρές εικόνες, ώστε να μπορούν  να δουν ακόμα και το αίμα στις αρτηρίες. Ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να παρατηρήσουν τυχόν αιμορραγίες  γύρω από τις βαλβίδες και να αξιολογήσουν πιθανές βλάβες στην καρδιακή κοιλότητα.

Σχόλια