Αυτοκίνητο

Ελάχιστοι όσοι ανανεώνουν το δίπλωμα τους μετά τα 65 λέει ο Μ.Χαιρέτης

Αποκαλυπτικός παράλληλα ο Μύρων Χαιρέτης απαντώντας στο ερώτημα αν στατιστικά είναι πολλοί οι οδηγοί άνω των 65 που ανανεώνουν το δίπλωμα τους, όπως προβλέπει ο νόμος, περνώντας κι από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αποκαλυπτικός παράλληλα ο Μύρων Χαιρέτης απαντώντας στο ερώτημα αν στατιστικά είναι πολλοί οι οδηγοί άνω των 65 που ανανεώνουν το δίπλωμα τους, όπως προβλέπει ο νόμος, περνώντας κι από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Επιφυλακτικοί οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών έναντι της αλλαγής του τρόπου ιατρικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και των οδηγών που επανεξετάζονται για ανανέωση του διπλώματος, διά στόματος του γραμματέα του Σωματείου Εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Μύρων Χαιρέτης, στο Ράδιο 9,84.

Επιφυλακτικοί οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών έναντι της αλλαγής του τρόπου ιατρικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και των οδηγών που επανεξετάζονται για ανανέωση του διπλώματος, διά στόματος του γραμματέα του Σωματείου Εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Μύρων Χαιρέτης, στο Ράδιο 9,84.

Από τις 9 Νοεμβρίου καταργούνται οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (ΔΙΕ) και ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι οδηγοί και οι επανεξεταζόμενοι οδηγοί, οι οποίοι ως τώρα είχαν υποχρέωση ιατρικής εξέτασης από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) θα εξετάζονται, είτε από γιατρούς των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), είτε από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

H αμοιβή των γιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή επανεξεταζόμενου οδηγού θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Υγείας.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν την αμοιβή που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

Αποκαλυπτικός παράλληλα ο Μύρων Χαιρέτης απαντώντας στο ερώτημα αν στατιστικά είναι πολλοί οι οδηγοί άνω των 65 που ανανεώνουν το δίπλωμα τους, όπως προβλέπει ο νόμος, περνώντας κι από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

''Ελάχιστοι έως κανένας'' ήταν η απάντηση του, διατηρώντας ανοικτό το κεφάλαιο της ικανότητας και ασφάλειας στο δρόμο, οδηγών και πεζών.

Σχόλια