Μηχανοκίνητα

Η εταιρεία που ετοιμάζει αυτοκίνητο... με οινόπνευμα

Η Nissan ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης ενός συστήματος κίνησης με Ενεργειακές Κυψέλες Στερεού Οξειδίου (SOFC), που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από βιοαιθανόλη (οινόπνευμα).

Το νέο σύστημα που αποτελεί μια παγκόσμια πρωτιά για την αυτοκινητοβιομηχανία, διαθέτει ενεργειακές κυψέλες βιοκαυσίμου σε συνδυασμό με μια γεννήτρια SOFC. Το SOFC είναι μια κυψέλη καυσίμου που εκμεταλλεύεται την αντίδραση των διαφόρων τύπων καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης και του φυσικού αερίου, με το οξυγόνο, προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση.

Οι ενεργειακές κυψέλες βιοκαυσίμου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της γεννήτριας SOFC, με τη χρήση βιοαιθανόλης που αποθηκεύεται στο όχημα. Το e-BioFuel-Cell χρησιμοποιεί το υδρογόνο που μετατρέπεται σε καύσιμο μέσω ενός μετατροπέα (μαζί με ατμοσφαιρικό οξυγόνο), προκαλώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτροχημική αντίδραση, με τελικό σκοπό την κίνηση του οχήματος.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα, το e-BioFuel-Cell χρησιμοποιεί το SOFC ως πηγή ενέργειας, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία στο όχημα, σε επίπεδα παρόμοια με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα (πάνω από 600 χιλιόμετρα). Επιπλέον, η ηλεκτροκίνηση με e-Bio Fuel-Cell προσφέρει και τα πλεονεκτήματα της αθόρυβης κίνησης, της γραμμικής αλλά και της γρήγορης επιτάχυνσης, εκείνων των χαρακτηριστικών δηλαδή που απολαμβάνουν και οι οδηγοί ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος (EV).

Με το σύστημα βιοαιθανόλης, οι εκπομπές CO2 εκμηδενίζονται λόγω της αυξανόμενης παραγωγής ζαχαροκάλαμου (που αποτελεί και την πρώτη ύλη για βιοκαύσιμο), διαμορφώνοντας έτσι ένα «ουδέτερο ισοζύγιο κύκλου άνθρακα», με σχεδόν καμία απολύτως αύξηση του CO2.

Στο μέλλον, το σύστημα e-BioFuel-Cell θα γίνει ακόμη πιο φιλικό προς το χρήστη. Η αιθανόλη αναμεμιγμένη με νερό είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη στον χειρισμό της, σε σχέση με τα περισσότερα καύσιμα. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος είναι μεγάλες, καθώς το μεγάλο του πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν απαιτούνται εντελώς νέες υποδομές διαχείρισης.

Σχόλια