Μηχανοκίνητα

Η τροπολογία για τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Την δυνατότητα της άρσης ακινησίας οχημάτων ακόμα και για ένα μήνα με καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού, υπό τη μορφή τροπολογίας κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή.

Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση όπως αναφέρει το protothema και που θα ισχύσει μόνο για το 2016:

- Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός: καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα, ετησίων τελών κυκλοφορίας,

- Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών: καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα, ετησίων τελών κυκλοφορίας,

- Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού: καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31-12-2016, συν δύο δωδέκατα ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Σχόλια