Μηχανοκίνητα

Καλύτερη επικοινωνία κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν νέους τρόπους, για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες επικοινωνίας με όλο τον κόσμο, κατά την διάρκεια της οδήγησης.

Η BMW παρουσίασε στο Mobile World Congress 2016, στη Βαρκελόνη, την τεχνολογία Vehicular CrowdCell. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί κυψέλες κινητής τηλεφωνίας χαμηλής ισχύος, για να βελτιστοποιηθούν τα μελλοντικά ασύρματα δίκτυα.

Η κυψέλη κινητής τηλεφωνίας χαμηλής ισχύος, εκτός από την βελτίωση της λήψης μέσα στα οχήματα, έχει την δυνατότητα να αναβαθμίσει τη χωρητικότητα και κάλυψη των ασύρματων δικτύων.

Μία στρατηγική για αύξηση της χωρητικότητας και κάλυψης μελλοντικών δικτύων είναι η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού μικρών κυψελών και αναμεταδοτών - πέραν των υφιστάμενων βασικών σταθμών.

Με βάση την κυκλοφορία δεδομένων και τις απαιτήσεις κάλυψης, οι κυψέλες κινητής τηλεφωνίας χαμηλής ισχύος εμπλέκονται ενεργά για την ενίσχυση των ασύρματων δικτύων.

Μία πιθανή εφαρμογή των Vehicular CrowdCells είναι οι στόλοι κοινοχρησίας οχημάτων (car-sharing) - κυρίως με ηλεκτρικά οχήματα. Ο μεγάλος αριθμός οχημάτων που σταθμεύουν σε πόλεις και αστικές περιοχές μπορεί να χρησιμεύσει σαν τοπικός αναμεταδότης.

Εάν ένας ή περισσότεροι χρήστες βρίσκονται κοντά σε μια κυψέλη κινητής τηλεφωνίας χαμηλής ισχύος, αυτή ενεργοποιείται αν απαιτείται αύξηση του εύρους ζώνης ή για παροχή πρόσθετης κάλυψης δικτύου. Με αυτό τον τρόπο βελτιστοποιείται δυναμικά η απόδοση του υπάρχοντος δικτύου. Οφέλη για χρήστες κινητών τηλεφώνων σε hotspots είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα δεδομένων και η μείωση των σημείων κακής λήψης.

Σχόλια