Τοπικό

Στις 30 Ιουνίου η Γεν. Συνέλευση της ΕΠΣΗ

Για το Σάββατο 30 Ιουνίου στο ξενοδοχείο «Αστόρια» ορίστηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗ, με θέματα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό από 1/1/2017 έως 31/12/2017 όπως και την έγκριση προϋπολογισμού για το 2019.

Η ανακοίνωση-σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης αναφέρει:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου και την από 18-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ.                                                         

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί την 30η IOYNIOY 2018, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. σε  Αίθουσα  του Ξενοδοχείου ASTORIA HOTEL με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.

2.- Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3.-Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.

4.- Έγκριση  Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.

5.- Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

6.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

7.- Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

8.-Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2019.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ  στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.

Ως γνωστό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου και όλη η εν γένει προδιαδικασία και διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της».

 

Σχόλια