ΟΦΗ

ΠΑΕ ΟΦΗ: Μέχρι τις 2 Απριλίου η προθεσμία για την ΑΜΚ

Δικαίωμα προτίμησης έχουν οι παλαιοί μέτοχοι

Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εξέδωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, με την προθεσμία συμμετοχής να λήγει στις 2 Απριλίου, ενώ για τους παλαιούς μετόχους ολοκληρώνεται μία ημέρα νωρίτερα την 1η του μήνα.

Το ακριβές ποσό για την ΑΜΚ είναι 799.800 ευρώ, με τιμή έκδοσης τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή, των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία (33) Ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα  (26.660) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν και τα κάτωθι:  1. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή από αυτές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ ορίζεται στην τιμή των τριάντα τριών ευρώ  (33) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό 10%  του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή και θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως  το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, Α.Σ. ΟΦΗ, το οποίο και θα λάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (2.666) μετοχές. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται θα καταβληθούν από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη κεφαλαίου της αύξησης μετόχους κατά το λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξία των μετοχών αυτών. Ήτοι η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ θα είναι τριάντα τρία  (33) ευρώ.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους είναι η 01/04/2020 και η δε προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου είναι η 02/04/2020. Επίσης, οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους, το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,  και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό  5761083401825 (Όψεως Εταιριών) – ΙΒΑΝ:  GR0501727610005761083401825, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.
  2. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (02/04/2020) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους έως τις 02/04/2020».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια