Γ Εθνική

Πρόστιμο στον ΠΟΑ για ΣΥΝΚΑ, τιμωρία για Ρουμπάκη

Η ομάδα του Ατσαλένιου βρέθηκε στο "στόχαστρο" της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ

Διπλό πρόστιμο για το παιχνίδι με το ΣΥΝΚΑ επιβλήθηκε στον ΠΟΑ καθώς θα πληρώσει 959 ευρώ ενώ και ο γενικός αρχηγός Φίλιππος Ρουμπάκης θα πληρώσει 834 ευρώ.
Επίσης ο Φ.Ρουμπάκης τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για έναν μήνα. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναφέρει ότι:

«Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο Ατσαλένιος ΠΟ συνολική χρηματική ποινή ύψους εννιακοσίων πενήντα εννιά (959) ευρώ. Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο Φίλιππο Ρουμπάκη ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για έναν (1) μήνα, καθώς και χρηματική ποινή ύψους οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) ευρώ, για την καταβολή της οποίας ευθύνεται εις ολόκληρον το πρώτο εγκαλούμενο».

Σχόλια