Ελληνικό Ποδόσφαιρο

Υπέγραψε η ΠΑΕ ΑΕΛ

Η Λάρισα ανακοίνωσε πως αποδέχθηκε τελικά τις προτάσεις του Γιώργου Βασιλειάδη καθώς υπεγράφξ το Κέιμενο Δεσμεύσεων όπως ζήτησε ο Υφυπουργός.

Παρά τις αρχικές παρατηρήσειςη ΑΕΛ τάχθηκε υπέρ των θέσεων του Βασιλειάδη καθώς η ομάδα του κάμπου όπως ανακοίνωσε υπάγραψε τις προτάσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού.

Η ΑΕΛ δημοσιοποίησε την εξουσιοδότηση της προς την Σούπερ Λίγα για την υπογραφή του κειμένου Δεσμεύσεων με την ΠΑΕ ΑΕΛ να αιρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με τις θέσεις του Υφυπουργού αθλητισμού.

Σχόλια