Ποδόσφαιρο

Δεν θα παραστεί η ΠΑΕ Εργοτέλης για λόγους ευθιξίας

Στην τελευταία συνεδρίαση της η ΠΑΕ Διεθνής Ένωσις Εργοτέλης συζήτησε αποκλειστικά την αυριανή εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση «Ανάπτυξη Αθητισμού Ηρακλείου ΟΤΑ»  και αφορά τη χρήση του Παγκρητίου Σταδίου.

 Όπως αποφασίστηκε η διοικούσα επιτροπή δεν θα υπάρξει εκπροσώπηση για λόγους ευθιξίας ενώ θα επιδιώξει συνάντηση με την Επιχείρηση σε μια προσπάθεια για τη σύναψη νέας συμφωνίας για την επόμενη σεζόν, με μικρότερο μίσθωμα…

Αναλυτικά τα όσα δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κρητική ΠΑΕ:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νο 185/14.05.2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 19.00

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοίκηση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΕ» στα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης (Ν. Πλαστήρα 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Σύμβαση μίσθωσης του Παγκρητίου Σταδίου από τη Δημοτική Επιχείρηση «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΑ».

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της προσωρινής διοίκησης κ. Ιωάννης Δασκαλάκης για να ενημερώσει τα μέλη της διοίκησης σχετικά με την με αριθμ. ΓΑ 590/ΜΘ/33/2013 αγωγή της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΑ» κατά της ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, η οποία εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013. Με την αγωγή αυτή η Δημοτική Επιχείρηση ζητά εκ των προτέρων την έκδοση δικαστικής απόφασης για την απομάκρυνση του «ΕΡΓΟΤΕΛΗ» από το Παγκρήτιο Στάδιο, που έχει μισθώσει η ΠΑΕ, κατά τη λήξη της σχετικής σύμβασης δηλαδή την 1.7.2013.-

Η προσωρινή διοίκηση μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:

1. Το αυτονόητο, δηλαδή την ακριβή τήρηση των όρων της εν λόγω μίσθωσης. Ο «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» ήταν πάντοτε και θα συνεχίσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.-

2. Τη μη παράσταση στο παραπάνω Δικαστήριο για λόγους ευθιξίας.-

3. Την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Δημοτική Επιχείρηση «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΑ» για τη σύναψη νέας σύμβασης κατά την προσεχή αγωνιστική περίοδο, με εύλογο πλέον και όχι όπως το σημερινό υπέρογκο και εκτός της πραγματικότητας μίσθωμα, σύμφωνα και με αντίστοιχες μισθώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και.-

4. Τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης και της έντονης διαμαρτυρίας της ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ κατά της παραπάνω Δημοτικής Επιχείρησης και της διοίκησής της, διότι το γεγονός ότι αυτή ασκεί την παραπάνω αγωγή εκ των προτέρων, πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της μίσθωσης και μάλιστα ενώ ο «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ», ως γνωστόν, δίνει δύσκολους αγώνες επιβίωσης και ανόδου στη Super League, τεκμηριώνει την καταχρηστική, αντισυναλλακτική, προσβλητική και δυσφημιστική συμπεριφορά της, κατά του «Εργοτέλους» και της διοίκησης του, καθ' όσον έτσι εμμέσως πλην σαφέστατα δηλώνει ότι ο «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» δεν θα είναι τάχα συνεπής στις υποχρεώσεις του.-

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.: Δασκαλάκης Ιωάννης

Τα μέλη: Βασιλειάδης Γεώργιος, Μεσσαριτάκης Σταύρος, Περακάκης Σταύρος, Συγγενίδης Βασίλειος.

Ηράκλειο 14 Μαΐου 2013

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δασκαλάκης Ιωάννης»

Σχόλια