Αθλητισμός

Οι διακρίσεις του Ωρίωνα

Εξαιρετικό απολογισμό είχε ο Ωρίωνας στο χειμερινούς κολυμβητικούς αγώνας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Συνολικά κατέκτησαν 44 θέσεις στην τριάδα εκ των οποίων οι 23 πρώτες, 13 δεύτερες και 8 τρίτες.

Αναλυτικά τα μετάλλια:

Γκογκόση Δ. 1η 50-100πετ/ 100 ελ.

Μιχαηλέλλη Α. 1η50-100πρ/800 ελ.

Μπακούση Ν. 1η 400 ελ/400μ.α./200πρ.

Σαπουντζή Π. 1η 100-200 πρ./400 ελ.

ΠρωιμάκηςΗ. 1ος 50-100ελ/2ος 200 ελ.

Γκογκόσης Φ.1ος 50-100ελ.

Μανουσάκη Α 1η 50-100 πετ.

Παναγιωτάκη Κ. 1η 50πετ/1η 50 ελ.

Δοκουμετζίδης Κ. 1ος 400 μ.α/2ος 100πετ/3ος 200 πρ.

Κακουλάκης Β. 1ος 50 πετ./3ος 50 πρ.

Πρωιμάκης Μ. 2ος 50 ελ.-100 ελ.

Βέλλου Ε. 2η50 πρ./3η 200 πρ.

Συντζανάκης Κ. 2ος 200 μ.α./3ος 100 υπ.

Μπακούση Ε. 2η 100ελ.

Σερζετάκης Α 2ος 100 ελ.

Τρούλλου Μ. 3η 400 μα.

Τσαγκαράκη Α 3η 100 πρ.

4?100 ελ. Κορ 12 1ες (Μιχαηλέλλη/Τρούλλου/Μπακούση/Γκογκόση)

4?100 ελ. Κορ. 11 2ες (Μανουσάκη/Αναστασάκη/Βέλλου/Σαπουντζή)

4?100 μ.ο. κορ 12 2ες (Τρούλλου/Μπακούση/Γκογκόση/Μιχαηλέλλη)

4?100 μ.ο. κορ. 11 2ες (Αναστασάκη/Σαπουντζή/Μανουσάκη/Βέλλου)

4?100 μ.ο.αγορ 11 2οι (Σερζετάκης/Κουτράκης/Πρωιμάκης/Καπετανάκης)

4?100 ελ  αγορ.12 3οι ( Δοκουμετζίδης/Δασκαλάκης/Τάνης/Πρωιμάκης)

4?100 ελ. Αγορ. 11 3οι (Σερζετάκης/Καπετανάκης/Κουτράκης/Πρωιμάκης)

4?50 μ.ο. αγορ 10 2οι (Συντανάκης/Κακουλάκης/Γκογκόσης/Κοτζαμάνης)

Σχόλια