Αθλητισμός

Εκμπέμπει SOS η Football League

Για άλλη μια φορά η Football League εκπέμπει SOS και η αποχώρηση του Πανθρακικού είναι μία από τις πτυχές των πολλών προβλημάτων, αφού ο ποδοσφαιρικός φορέας εκπέμπει SOS για την επιβίωσή του.

Τα χρήματα από τα τηλεοπτικά και τον χορηγό του πρωταθλήματος δεν επαρκούν για να πληρωθεί το πρόστιμο των 624 χιλιάδων που έχει επιβληθεί από τη ΔΟΥ κι έτσι οι διοικούντες απευθύνθηκαν εγγράφως στη Super League για να δώσει τα χρήματα που χρωστάει, ζητώντας   την άμεση καταβολή 310.901,51 ευρώ, ώστε να υπαχθεί το πρόστιμο σε ρύθμιση.

Όπως σημειώνει η Football League: «αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην παραπάνω υποχρέωση και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μη αναστρέψιμες εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφού πιθανολογείται σφόδρα η αδυναμία εξέλιξης και διενέργειας του πρωταθλήματος»!

Αναλυτικά η επιστολή που γνωστοποιείται στον Υφυπουργό Αθλητισμού και τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής της ΕΠΟ:

«Αθήνα 27/01/2017

Προς Super League

Αρ.Πρωτ: 124505

Υπ' όψιν:

1. Προέδρου-κου Γ. Στράτου

2. Μέλη Δ.Σ.

Γνωστοποίηση: 1. Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη

2. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ε.Π.Ο. κ. Γ. Δρόσο

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας έχει επιβληθεί από την Α' Δ.Ο.Υ. προσωρινή πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεως τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ύψους εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (624.763,00 ευρώ) για τις αγωνιστικές περιόδους 2005-2006 και 2006-2007.

Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ένωσή μας - στην οποία η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα μεγάλη - σας γνωρίζουμε, ότι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην παραπάνω υποχρέωση και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μη αναστρέψιμες εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφού πιθανολογείται σφόδρα η αδυναμία εξέλιξης και διενέργειας του πρωταθλήματος.

Επειδή υπάρχει νόμιμη υποχρέωση σας για την κάλυψη του ως άνω προστίμου, για την αγωνιστική περίοδο 2005-2006 (άρθρο 12 παρ.2 του Ν.3479/2006) «η Ένωση Α' Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προς το Δημόσιο...» και λόγω του ότι έως την 07/02/2017 θα πρέπει να υπαχθεί το ως άνω πρόστιμο σε ρύθμιση, καλείσθε άμεσα, όπως μας καταβάλετε το ποσό των 310.901,51 ευρώ (τριακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) προκειμένου να πράξουμε τα δέοντα.

Με εκτίμηση

Για την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας

Λεωνίδας Λεουτσάκος

Α' Αντιπρόεδρος»

Σχόλια