Αθλητισμός

Δίλημμα Αδιέξοδο του Μονοδρόμου

Άπαιχτο ξένο πενάκι για το αδιέξοδο δίλημμα που έχει περιέλθει ακόμη και η επιλογή -"μονόδρομος" για την χώρα , την ώρα που οι Έλληνες ζουν στο παραλογισμό , να μην αποφασίζουν ποτέ τι θέλουν τελικά...

Σχόλια