Αθλητισμός

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ καλεί τους φορείς για το ημερολόγιο του 2017

Ο Δήμος Ηρακλείου και το τμήμα αθλητισμού του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής- Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)    ενημερώνει τους αθλητικούς φορείς της πόλης ότι ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων για τη κατάρτιση του Αθλητικού Ημερολογίου για το έτος 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγγράφως από την Τετάρτη  16 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία του Οργανισμού, Ν. Ξυλούρη και Π. Φούμη γωνία, κλειστό Γυμναστήριο  Δ.Α.Π.Κ.Η στις Πατέλλες, καθημερινά από τις 09:00-15:00 Δ.ΤΡ.ΤΕ.ΠΕ,ΠΑ  έως και την Παρασκευή  09  Δεκεμβρίου 2016,  στο  fax: 2810215099 & 2810215090 και στο email του τμήματος αθλητισμού dopafmaisports@heraklion.gr

Στις προτάσεις τους, οι φορείς θα πρέπει να  συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία:

• Γενικά στοιχεία για την εκδήλωση-ταυτότητα φορέα.

• Στόχους και συμμετέχοντες φορείς

• Υπεύθυνο διοργάνωσης

• Προτεραιότητα της διοργάνωσης (στην κλίμακα 1-10)

• Ενδεικτικό αναλυτικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης

• Αίτημα ή αιτήματα του φορέα από τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

• Χρονική διάρκεια της εκδήλωσης και προτεινόμενες ημερομηνίες (οι εκδηλώσεις πρέπει να αφορούν το διάστημα 10/02 - 11/12/2017.

• Χαρακτήρας της εκδήλωσης  (διαδημοτικός, εθνικός κτλ)

• Προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων

• Συνδιοργανωτές εκδήλωσης (ακόμα και τα αιτήματα που  έχετε καταθέσει για το σκοπό αυτό σε οποιοδήποτε φορέα και τα οποία έχουν απαντηθεί ή όχι)

• Έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις του φορέα σας.

Σχόλια