Αθλητισμός

Στις 18:00 η συνέλευση της ΕΠΣ Ηρακλείου

Την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της συγκαλεί σήμερα η ΕΠΣΗ σε αίθουσα του Παγκρητίου Σταδίου.

Η προκήρυξη με τα θέματα της Γ.Σ. είναι η εξής:

«Συγκαλούμε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η IOYNIOY 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα έναρξης την 18.00 στην Αίθουσα Εστιατορίου του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

4. Έγκριση  Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

6. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

8. Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2017.

9. Εναρμόνιση Καταστατικού Ε.Π.Σ.Η. με Καταστατικό Ε.Π.Ο.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στον ίδιο τόπο και ώρα 19.00 με τα ίδια θέματα.

Ως γνωστό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών  της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου και όλη η εν γένει προδιαδικασία και διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της».

Σχόλια