Αθλητισμός

Χωρίς δημοσιογράφους η Γ.Σ. της ΕΠΟ

Η ΕΠΟ αποφάσισε να μην επιτρέψει την είσοδο δημοσιογράφων κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης! Όπως ενημέρωσε σχετικά το γραφείο Τύπου, η συνεδρίαση θα προβληθεί σε live streaming και αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να την παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι σε απευθείας μετάδοση θα καλυφθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 24/6/2016 και ώρα 10:00, στο Μέγαρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η live streaming κάλυψη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γίνει για πρώτη φορά και θα προβληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην αίθουσα/όροφο όπου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ δεν θα έχουν πρόσβαση οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες μέσω live streaming.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας θα επιτραπεί η είσοδος σε φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία για τη λήψη εικόνας, ενώ δηλώσεις θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο ισόγειο του Μεγάρου της Ε.Ο.Ε».

Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. ?ήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Μελών της Ε.Π.Ο. και έλεγχος απαρτίας.

3. Οµιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

4. Έγκριση της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ε.Π.Ο. της 24.6.2016

5. Ορισµός τριών (3) µελών της για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Ορισµός τριών (3) ψηφολεκτών.

7. Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Αυγούστου 2015

8. Έκθεση και έγκριση πεπραγµένων Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. της περιόδου από 1.6.2015 έως και 31.5.2016.

9. Παρουσίαση του ενοποιηµένου και αναθεωρηµένου Ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

10. Έγκριση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

11. Έγκριση προϋπολογισµού της περιόδου από 1.1.2017 έως και 31.12.2017.

12. Ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισµού που διέπει την εφαρµογή του Καταστατικού και τις πάγιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης.

13. Ορισµός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.

14. Αναγνώριση νέων Μελών της Ε.Π.Ο

Σχόλια