Αθλητισμός

Στις 29 Ιουνίου η γενική συνέλευση της ΕΠΣΗ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωση σήμερα την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Αναλυτικά: «Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της ΕΠΣ Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η IOYNIOY 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα έναρξης την 18.00΄ στην Αίθουσα Εστιατορίου του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.

2.- Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3.-Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

4.- Έγκριση  Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

5.- Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

6.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

7.- Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

8.-Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2017.

9.Εναρμόνιση Καταστατικού Ε.Π.Σ.Η. με Καταστατικό Ε.Π.Ο.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στον ίδιο τόπο και ώρα 19.00΄με τα ίδια θέματα.

Ως γνωστό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών  της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου και όλη η εν γένει προδιαδικασία και διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της».

Σχόλια