Αθλητισμός

Δύο σχολές προπονητών στην Κρήτη

Δύο σχολές προπονητών UEFA C’ και A’ θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη τον Ιανουάριο του 2017. Όπως ανακοινώθηκε, στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί σχολή προπονητών UEFA C από 6 έως και 15 Ιανουαρίου 2017 ενώ στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί σχολή προπονητών UEFA Α’ από 17 έως 28 Ιανουαρίου.

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA Α στην ΕΠΣ Ρεθύμνου 17-28/1/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Ρεθύμνου, τηλ. 28310-50865)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α'

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον

3.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

4.Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ

5.Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου

6.Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης

7.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα

8.Ταυτότητα UEFA B΄ σε ισχύ

9.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Ηρακλείου 6-15/1/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Ηρακλείου, τηλ. 2810-226219)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C'

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

6.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Σχόλια