Αθλητισμός

Πρόταση ΕΠΣΗ προς ΕΠΟ... με μήνυμα για ΟΦΗ-Εργοτέλη

Πρόταση απέστειλε η ΕΠΣ Ηρακλείου προς την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ για την τροποποίηση του ΚΑΠ, όσον αφορά το άρθρο "Προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα Π.Α.Ε. και σωματείων", κάτι που αφορά τόσο τον ΟΦΗ όσο και τον Εργοτέλη, καθώς έχει να κάνει με τη λύση και την εκκαθάριση της ΠΑΕ αλλά και τις υποχρεώσεις εφόσον ξαναγίνουν ΠΑΕ. Αναλυτικά η πρόταση της ΕΠΣΗ αναφέρει τα εξής:

Τροποποίηση Άρθρου 3 (Αποχώρηση ομάδας από πρωτάθλημα σε εξέλιξη):

1.Ομάδα που θα αποχωρήσει από πρωτάθλημα όταν αυτό είναι σε εξέλιξη, είτε με δική της απόφαση είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς ως αποχώρηση, τιμωρείται με άμεσο υποβιβασμό στην κατώτατη ερασιτεχνική κατηγορία. Τα αποτελέσματα των αγώνων, τους οποίους η ομάδα έδωσε στο πρωτάθλημα που μετέχει μέχρι  την ημέρα της αποβολής της, είναι ισχυρά. Από την ημέρα αποχώρησης της και έως τη λήξη της  διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της θεωρείται ότι έχουν κερδηθεί από τις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3-0 και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων ομάδων.

2. Εφόσον η ομάδα που αποχωρήσει από το πρωτάθλημα είναι Π.Α.Ε., οι βασικοί μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται, για την επόμενη από την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος δεκαετία, να μετέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους, έως πρώτου βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο στην μετοχική σύνθεση ή στο Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή Σωματείου. Παρομοίως, εφόσον η ομάδα που αποχωρήσει από το πρωτάθλημα είναι ερασιτεχνική, τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται, για την επόμενη από την ημερομηνία οριστικής αποχώρησης δεκαετία, να μετέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους, έως πρώτου βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην μετοχική σύνθεση ή στο Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή Σωματείου.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν για όσες ομάδες αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 κι έπειτα.

Κατάργηση Άρθρου 4 (Υποχρεώσεις της νέας Π.Α.Ε.)

Τροποποίηση Άρθρου 5 (Υποβιβασμός / λύση-εκκαθάριση):

1. Οι Π.Α.Ε. που υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία δεν μπορούν για κανένα λόγο να παραμείνουν σε λειτουργία. Σε περίπτωση υποβιβασμού Π.Α.Ε. σε ερασιτεχνική κατηγορία, η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η απόφαση για τη λύση κι εκκαθάριση θα λαμβάνεται εντός 1 μηνός και η εκκαθάριση θα ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος υποβιβασμού της ομάδας.

2. Σε περίπτωση που η απόφαση για τη λύση κι εκκαθάριση της υποβιβασθείσας σε ερασιτεχνική κατηγορία Π.Α.Ε καθυστερήσει πέραν του 1 μηνός ή η εκκαθάριση της δεν ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος υποβιβασμού της Π.Α.Ε., δύναται η Ε.Π.Ο., μετά από αίτηση του ιδρυτικού σωματείου, να επιμεληθεί η ίδια και να αιτηθεί την επίσπευση των διαδικασιών παρεμβαίνοντας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις των Κανονισμών.

3. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της υποβιβασθείσας Π.Α.Ε., απαγορεύεται το ιδρυτικό σωματείο να ιδρύσει νέα Π.Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση, όσα σωματεία πέτυχαν τον προβιβασμό τους σε επαγγελματική κατηγορία κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-16, θα μπορούν να ιδρύσουν νέα Π.Α.Ε. ακόμα κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της υποβιβασθείσας Π.Α.Ε.. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, αλλιώς η νέα Π.Α.Ε. θα υποβιβασθεί στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία και δεν θα έχει δικαίωμα επανόδου μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της προηγούμενης Π.Α.Ε.

4. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της υποβιβασθείσας Π.Α.Ε. και υφίστανται οι αγωνιστικές προϋποθέσεις, το ιδρυτικό σωματείο μπορεί να ιδρύσει νέα Π.Α.Ε. και να αγωνιστεί σε επαγγελματική κατηγορία από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν για όσες Π.Α.Ε υποβιβασθούν από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 κι έπειτα, καθώς και για όσες Π.Α.Ε. υποβιβάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει ή ολοκληρώσει την λύση κι εκκαθάρισ.

Κατάργηση Άρθρου 6 (Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης)

Σχόλια