Αθλητισμός

Κρίσιμη μέρα για τον Εργοτέλη

Τον Ιανουάριο η ΠΑΕ Εργοτέλης έπαψε να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα και σήμερα έρχεται η ώρα των αποφάσεων για το μέλλον του συλλόγου. Στις 11 το πρωί στο Μαρτινέγκο θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση και η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο, περιμένοντας όλοι τις αποφάσεις του μεγαλομετόχου Δημήτρη Παπουτσάκη.

Ο μεγαλομέτοχος το τελευταίο διάστημα δέχτηκε αρκετές πιέσεις, ώστε να αλλάξει τακτική και να οδηγήσει την ΠΑΕ σε διάλυση και όχι ειδική εκκαθάριση, όπως είναι η αρχική του πρόθεση. Ενώ έδειξε πιο διαλλακτικός στις πρώτες επαφές, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι εμμένει στην ειδική εκκαθάριση, κάτι που φαίνεται ότι τον βολεύει ώστε να κερδίσει χρόνο και να διασφαλίσει τα προσωπικά του συμφέροντα.

Αυτό όμως βρίσκει αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία της εργοτελίτικης οικογένειας, τον Ερασιτέχνη και τους παράγοντες που στηρίζουν τον Εργοτέλη. Όλα θα ξεκαθαρίσουν στην σημερινή διαδικασία, όπου πέρα από τον Δημήτρη Παπουτσάκη, θα ανοίξουν τα χαρτιά τους επίσημα τόσο ο Ερασιτέχνης Εργοτέλης όσο και άνθρωποι που θέλουν να ηγηθούν στην επόμενη μέρα του συλλόγου.

Η πρόσκληση της Γ.Σ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΑΕ» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, ομόφωνα καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 1 στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού ή πώληση του ενεργητικού της εταιρείας με ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα.

2ο Θέμα: Ορισμός από την Ε.Γ.Σ. εκκαθαριστών σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού ή πρόταση της Ε.Γ.Σ. προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο για τον ορισμό εκκαθαριστών σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο».

Σχόλια