Αθλητισμός

Η πρόταση των επιχειρηματιών για τον ΟΦΗ

Tην πρότασή τους για τον ΟΦΗ κατέθεσαν σήμερα επίσημα στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, δια μέσω του εκπροσώπου τους, Δημήτρη Αποστολάκη, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση της ομάδας.

Στην πρόταση δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα οικονομικό στοιχείο, με την εξήγηση ότι ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ είναι ενήμερος, ενώ καθίσταται σαφές ότι «ουδεμία από τις υποχρεώσεις που βαρύνουν σήμερα την υφιστάμενη Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. πρόκειται να αναληφθεί από εμάς, σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιο-δήποτε λόγο». Τονίζεται επίσης ότι η πρόταση ισχύει έως τις 14 Ιουνίου. Οι επιχειρηματίες αναφέρουν τα εξής:

"Αγαπητοί φίλοι,

Ο ΟΦΗ ιδρύθηκε το 1925 από αθλητές της πόλης του Ηρακλείου, οι οποίοι επιθυμούσαν μέσα από την σύσταση ενός συλλόγου να εκφράζονται οι ίδιοι και οι φίλαθλοι του. Στην διαδρομή του ΟΦΗ μέσα στην ιστορία οι ένδοξες στιγμές είναι αμέτρητες, με την ιδέα του Ομίλου να μεγαλώνει γενιές και γενιές, αθλητών και φιλάθλων.

Τα τελευταία γεγονότα μας οδήγησαν να παρέμβουμε ώστε να αποτρέψουμε τα χειρότερα για το αγαπημένο μας σωματείο.

Όραμα της επιχειρηματικής ομάδας μας είναι η δημιουργία μιας οικονομικά ισχυρής και άμεσα ανταγωνιστικής ομάδας με σκοπό την διάκριση και την υγιή ανάπτυξη σε ρεαλιστικές βάσεις και σε ένα οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον.

Βασικοί στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου της ομάδας μας είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί, στο άμεσο μέλλον, το σωματείο.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται αρχικά η εφαρμογή ενός διοικητικού μοντέλου με σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού τμήματος σε διοικητικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο ώστε τα έξοδα να μην υπερβαίνουν τα έσοδα. Απαιτείται η δημιουργία νέου οργανογράμματος, η στελέχωση διοικητικής ομάδας καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και της φήμης του ΟΦΗ.

Επιπλέον βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με σκοπό την άνοδο στη Super League στα επόμενα 2- 4 χρόνια η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με το καλύτερο δυνατό προσωπικό και η ανάπτυξη της ακαδημίας ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η προσέγγιση και ο εντοπισμός νέων πελατών και φιλάθλων του ΟΦΗ στην ενδοχώρα καθώς και στις περιοχές εκτός Ηρακλείου αποτελεί τον επόμενο άξονα στρατηγικής υλοποίησης της ομάδας.

Επόμενη επιχειρηματική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η ομάδα, είναι η αύξηση της αξίας του brand name με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων του ΟΦΗ κάτι που θα οφελήσει όλα τα τμήματα και του ερασιτέχνη.

Τέλος το επιχειρηματικό σχέδιο στοχεύει στην αριστη συνεργασία της ομάδας με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ σε όλα τα επίπεδα, με την καταβoλή στον Ερασιτέχνη όλων των νόμιμων υποχρεώσεων όπως προβλέπει ο νόμος και με ειδική τιμολογιακή πολιτική προς μέλη και αθλητές του Ερασιτεχνικού σωματείου.

Η πρόταση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του ΟΦΗ. Σκεπτικό της είναι η αξιοποίηση ενός status που έχει δημιουργηθεί και στηρίζεται στα δυνατά σημεία του που είναι η ιστορία του, η επιμονή, συνέπεια και μαχητικότητα με τα οποία κατόρθωσε χωρίς εξωγενή βοήθεια να βρίσκεται στην ελίτ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ήταν και είναι πάντα ένα παραδοσιακά λαϊκό σωματείο που καλλιεργεί το φίλαθλο πνεύμα και πρεσβεύει τη χαρά του αθλητισμού και το ευ αγωνίζεσθε.

Η μελέτη των προαναφερθεισών παραμέτρων θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό και φυσικά αθλητικό. Δεδομένου ότι το σχέδιο θα έχει τη μορφή ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, θα διαθέτει ως κυρίαρχα στοιχεία την καινοτομία όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους και την οικονομική διάσταση που μεταφράζεται αφενός σε αποτύπωση οικονομικών αναγκών και αφετέρου στην διερεύνηση τρόπων κάλυψης πέραν της ιδίας συμμετοχής (χορηγίες και οικονομίες κλίμακας).

Ηράκλειο, 10/06/2015

Αγαπητοί Κύριοι,

   Προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία μας και να αναλάβουμε τη διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμηματος για την περίοδο 2015/2016 (κατ’αρχάς), θα θέλαμε να θέσουμε υπ’όψιν της Γενικής Συνέλευσης τους ακόλουθους όρους, η πλήρωση των οποίων κρίνεται από πλευράς μας ουσιώδης ώστε να επέλθει η αναγκαία συμφωνία:

-Παραχώρηση του σήματος της ομάδας για αποκλειστική εμπορική χρήση, σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα .

-Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου και χρήση Κεντρικού Γηπέδου υπό τους ίδιους όρους και προυποθέσεις που ίσχυαν και για την ΠΑΕ που πρόκειται να εκκαθαριστεί.

-Πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις σημερινές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος του ερασιτεχνικού σωματείου, καθώς και ως προς τους φορείς του Δημοσίου.

-Ρητή δέσμευση του Σωματείου για την επιδίωξη της λύσης και εκκαθάρισης της υφιστάμενης Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η.

-Έγκριση των όρων από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου

-Υπογραφή δεσμευτικού κειμένου μεταξύ του Σωματείου και ημών αναφορικά με τους συμφωνούμενους όρους συνεργασίας, την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ομάδα των επιχειρηματιών η οποία θα αποφασίζει , θα ενεργεί και θα διοικεί  αποκλειστικά και χωρίς όρους το ποδοσφαιρικό τμήμα χωρίς να μπορεί να επέμβει ο Ερασιτέχνης ή μέλος αυτού. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. του σωματείου θα λάβει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις και θα παράσχει ανεπιφυλάκτως όλες τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την αυτοτελή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Παράλληλα, θα περιγραφεί αναλυτικά και λεπτομερώς η διαδικα-σία μελλοντικής μετοχοποίησης των κεφαλαίων που θα εισρεύ-σουν από την ομάδα επιχειρηματιών προς το ποδοσφαιρικό τμήμα την περίοδο 2015/2016, εφόσον η ομάδα επιτύχει την επάνοδό της στις επαγγελματικές κατηγορίες.

-Τέλος, καθίσταται σαφές ότι ουδεμία από τις υποχρεώσεις που βαρύνουν σήμερα την υφιστάμενη Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. πρόκειται να αναληφθεί από εμάς, σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιο-δήποτε λόγο.

Η παρούσα πρόταση μας ισχύει έως την  14η /06/2015. Και τούτο διότι θα πρέπει να έχουμε τον αναγκαίο και απαιτούμενο χρόνο τόσο για την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων σε νομικό επίπεδο, όσο και για την πληρέστερη και καλύτερη προετοιμασία της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε όλοι στο καλύτερο για το μέλλον του Ο.Φ.Η.

Με εκτίμηση,

Για την Ομάδα Επιχειρηματιών.

Καράτζης Αντώνης

Μανωλιδάκης Μανώλης

Παπακαλιάτης Μανώλης

Πολεμαρχάκης Γιάννης

Σαπουνάκης Παντελής

Σηφάκης Aντύπας

Τσακαλάκης Γιάννης

Φασουλάς Ιωάννης

Σχόλια