Αθλητισμός

Χάνουν το δικαίωμα οι ΕΠΣ στις Επιτροπές Διαιτησίας;

Με αγωνία περιμένουν οι Ενώσεις και δη οι διαιτητικές Αρχές τους την κατάληξη του άρθρου 9 του νέου Κανονισμού Διαιτησίας που προβλέπει και υπεύθυνο εκπαίδευσης για κάθε τοπικό όργανο διαιτησίας.

Κι αυτό γιατί οι ΕΠΣ χάνουν το δικαίωμα επιλογής των μελών των Τοπικών Επιτροπών Διαιτησίας, αφού θα έρχονται πιστοποιημένες επιλογές από τα κεντρικά όργανα. Αν δε θέλουν κάποιον από αυτούς, θα πρέπει - βάσει του άρθρου - να το δηλώσουν γραπτώς, ώστε να έχουν δικαίωμα να επιλέξουν κάποιον άλλον! Μένουν επίσης ακάλυπτοι οι τομείς που φορούν τους γονείς των διαιτητών ή βοηθών που είναι παράγοντες και μπαίνουν σε αυτές τις επιτροπές και όπου εκτιμάται την πληρώνουν μόνο οι μη εν ενεργεία διαιτητές που θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ιδιότητα. Οι διαιτητές έχουν πέσει με τα μούτρα αυτές τις μέρες στο άρθρο 9 του νέου Κανονισμού Διαιτησίας!

Σχόλια