Αθλητισμός

Αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η ΚΑΕ Ρέθυμνο

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε η ΚΑΕ ΑΓΟ Ρεθύμνου στις 30 Ιουνίου προκειμένου να συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν την ομάδα, αλλά να ληφθούν παράλληλα αποφάσεις όσον αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση κάποιων άρθρων του καταστατικού της.

Στην ανακοίνωσή της η ρεθυμνιώτικη ΚΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ρεθύμνης Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την από 02/06/2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ρεθύμνης ΚΑΕ» σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση την 30ή του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της».

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας».

Σχόλια