Αθλητισμός

"ΟΦΗ ιδού οι διατάξεις που ακολούθησε πιστά η ΑΕΚ"

Άμεσο ενδιαφέρον παρουσιάζει διαδικτυακή ανάρτηση του δικηγόρου της ΠΑΕ ΟΦΗ Μανόλη Φωτάκη, με τα γνωστά «ομιλίτικα» συναισθήματά του, για το τι ακριβώς προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση υποβιβασμού ΠΑΕ σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκκαθάριση για να εξυπηρετηθεί τότε η ΑΕΚ, όρισε υποχρεωτικά τον χρόνο στους τρεις μήνες! («Κατ` εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που  υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών  από τον υποβιβασμό τους».) Η αλλαγή αυτή έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 2013, πιστοποιώντας τον σχεδιασμό.

Όπως επισημαίνει ο κ. Φωτάκης «πρέπει όλοι να γνωρίζουμε (στον ΟΦΗ), τι ισχύει σήμερα από άποψη αθλητικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις που ακολούθησε πιστά η ΑΕΚ. Έτσι σας παραθέτω - αναφέρει- αυτούσιο το άρθρο 111 του Ν. 2725/1999 [Ερασιτεχνικός -Επαγγελματικός Αθλητισμός κλπ]".

Άρθρο
111

Υποβιβασμός Π.Α.Ε. από τη Γ` εθνική κατηγορία 
- Διαδικασία εκκαθάρισης

1. Π.A.E. που υποβιβάζονται από τη Γ` Εθνική κατηγορία ή, σε
περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

"Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.."

*** Το πιο πάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8
άρθρ.18 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.

«Κατ` εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που  υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους».

***Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την παράγραφο 15 β άρθρου 44Α Ν.4115/2013,ΦΕΚ Α 24/30.1.2013.

2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό εκκαθάριση εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του που ήταν γραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον υποβιβασμό της Π.A.E., κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένης. Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε
εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση  αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού  ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να  συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική παύση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση  τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης Κ9,προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λπ. που προβλέπoνται από τον ΚΝ. 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ."

***Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.38 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.)

Τα σχόλια

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σχόλια που επισυνάπτει ο νομικός:

Manolis Fotakis : Πρέπει να επισημανθεί νομίζω η ως άνω αναφερόμενη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 προστέθηκε με την παράγραφο 15 β άρθρου 44Α του Ν.4115/2013,ΦΕΚ Α 24/30.1.2013, που εισάγει εξαίρεση για της Ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, δηλαδή συγκεκριμένα, ότι: «Κατ` εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους».

#Αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα: Ας δούμε τους "Φωστήρες" τι θα εφεύρουν για τον ΟΦΗ μας..!!!

#Επισημαίνω ακόμη προς γνώση και συμμόρφωση....... ότι ο ΑΡΗΣ, λόγω "φαγωμάρας", καθυστέρησε απελπιστικά να προβεί στην εκκαθάριση της ΠΑΕ, χάνοντας πολύτιμο χρόνο..!!!

>Παραθέτει μάλιστα δύο συνδέσμους της περιόδου, για να γίνει ευκρινέστερη η διαδικασία που τηρήθηκε στην ΑΕΚ:

Οριστική η εκκαθάριση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Και να πως πήγαμε στην νέα ΠΑΕ:

Σχόλια