Αθλητισμός

Επιχορήγηση 49.400 ευρώ στην ΕΠΣΗ

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη δέσμευση ποσού 1.434.100 ευρώ, το οποίο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα δώσει ως κρατική επιχορήγηση στις ΕΠΣ όλης της Ελλάδας.

Όσον αφορά την ΕΠΣ Ηρακλείου, λήφθηκε η σχετική απόφαση για δέσμευση ποσού 49.400 ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί στα σωματεία ως τακτική επιχορήγηση του έτους 2014. Μάλιστα, υπήρξε και η σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

Σχόλια