Αθλητισμός

Ζητά τη γνώμη των ομοσπονδιών ο Ανδριανός

Με έγγραφο που απέστειλε, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ζητά από τις αθλητικές ομοσπονδίες να καταθέσουν τη γνώμη τους, προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από το άρθρο 84 του σχεδίου του νέου αθλητικού νόμου.

Η κατηγοριοποίηση θα γίνει βάσει κριτηρίων όπως:

- Το μέγεθος της αθλητικής εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών.

- Το είδος της αθλητικής εγκατάστασης (ανοιχτή ή κλειστή, προπονητική ή/και αγωνιστική δραστηριότητα κλπ).

- Η κατηγορία των αγώνων που διεξάγονται στην αθλητική εγκατάσταση.

- Το είδος του αθλήματος και οι αντίστοιχες κτηριολογικές κλπ ανάγκες.

- Το είδος του αθλήματος και η συχνότητα των περιστατικών βίας.

Σχόλια