Αθλητισμός

Τα θέματα της γ.σ. του ΟΦΗ

Ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα η 5η Ιανουαρίου, ως η ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Ανάμεσα στα θέματα και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που έχει πολλαπλή σημασία, μετά το ιταλικό ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

«Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΦΗ -  Π.Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ε.)

Α.Μ.Α.Ε  99125/06/Β/86/41

Σύμφωνα με το Νόμο , το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι  της Π.Α.Ε. - ΟΦΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5η  Ιανουαρίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης ΟΦΗ που βρίσκεται στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο , στην περιοχή Σκαφιδαράς Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης ,για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των  οικονομικών καταστάσεων και  των εκθέσεων  του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2013- 30/06/2014.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την προαναφερόμενη διαχειριστική περίοδο.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014 - 2015.

5. Εφαρμογή άρθρου 48 του Νόμου 2190/20.

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 19η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση».

Σχόλια