Αθλητισμός

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΠΑΟΚ

Εισροή ρευστού στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται μετά και την απόφαση για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε την Δευτέρα (31/3). Το ποσό λοιπόν ορίστηκε στα 14,85 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή της μιας μετοχής ανέρχεται στα 0,30 ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ αναφέρει: «Ολοκληρώθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.850.000 € με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 49.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. H προθεσμία για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ εκπνέει στις 31.07.

Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των 52.629.497,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 175.431.658 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη».

Σχόλια