Πολιτισμός

«Όχι» στην Αρχιεπισκοπή για την ψηφιακή λειτουργία του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης

Απορρίφθηκε η ένσταση για το έργο ψηφιακής λειτουργίας του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης

Ένα βήμα παραπέρα ήθελαν στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης να κάνουν με το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης στον ναό της Αγίας Αικατερίνης, περνώντας (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης) τη λειτουργία του Μουσείου σε νέα ψηφιακή εποχή, με τη χρήση διαδραστικής τεχνολογίας για τους επισκέπτες... Όμως τελικά μένουν στα... κρύα του λουτρού!

Μετά το άκυρο που “έφαγε” από την Περιφέρεια με την απόρριψη της χρηματοδότησης του έργου “Δράσεις ψηφιακής ανάδειξης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών του” μέσα από το ΕΣΠΑ, η Αρχιεπισκοπή εισέπραξε και δεύτερο «όχι».

Το δεύτερο «όχι» ήρθε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, η οποία απέρριψε την ένσταση που είχε υποβληθεί από το Επικοινωνιακό-Μορφωτικό Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής και το ΤΕΙ, κατά της απορριπτικής απόφασης του περιφερειάρχη στη χρηματοδότηση του έργου.

Πώς όμως φτάσαμε στο διπλό άκυρο στο έργο αναβάθμισης της λειτουργίας του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης, που στεγάζεται στον ναό της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών, δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά;

Τόσο στην απόφαση του περιφερειάρχη στα τέλη Νοεμβρίου, με την οποία “κόπηκε” αρχικά το έργο από το ΕΣΠΑ, όσο και στην τελευταία απόφαση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασσωτάκη, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση, διαπιστώθηκε ότι η πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση είχε ελλείψεις, παραλείψεις και στρεβλότητες.

Τόσο στην απόφαση του περιφερειάρχη στα τέλη Νοεμβρίου, με την οποία “κόπηκε” αρχικά το έργο από το ΕΣΠΑ, όσο και στην τελευταία απόφαση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασσωτάκη, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση, διαπιστώθηκε ότι η πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση είχε ελλείψεις, παραλείψεις και στρεβλότητες

Τα βασικά λάθη και αστοχίες είναι τρεις: Η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκε από λάθος σχήμα συνεργασίας, δεν περιελάμβανε εμπρόθεσμες, έγκυρες απαιτούμενες εγκρίσεις από εμπλεκόμενα υπουργεία ή υπηρεσίες, και τέλος δεν υπήρχε η αναγκαία εξειδίκευση των δράσεων και του αντικειμένου σε συνάρτηση με το προηγούμενο έργο της επανέκθεσης των κειμηλίων στον ναό της Αγίας Αικατερίνης.

 

Η απόρριψη της ένστασης

Στη σχετική απόφαση, που υπογράφει η προϊσταμένη της ΕΥΔΕΠ (Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης) Μαρία Κασσωτάκη, αναφέρεται: «Απορρίπτουμε την ένσταση του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης, την οποία υπέβαλαν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης στις 7/12/2018 (αρ. πρωτ. 4996/7-12-2018 της ΕΥΔ), η οποία αφορά στη με αρ.πρωτ. 4785/27-11-2018 Απόφαση Απόρριψης του περιφερειάρχη Κρήτης για το έργο “Δράσεις ψηφιακής ανάδειξης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών του”, με κωδικό ΟΠΣ 5032904, αφού επιβεβαιώνονται οι ελλείψεις για τις οποίες η σχετική πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά κατά το στάδιο Α: Πληρότητα και επιλεξιμότητα των προτάσεων».

Παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους της απόρριψης της ένστασης, επισημαίνονται τα εξής:

«- Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση της πράξης.

Σύμφωνα με την υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη του έργου (ΣΒΑΑ_texnikh meleth. dpf), στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου των υποέργων 1 και 2, περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εντός του ναού της Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, που στεγάζει το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης. Ειδικότερα, προτείνεται: η προμήθεια ευφυών συσκευών που θα διατίθενται με τη μέθοδο του δανεισμού στους επισκέπτες του μουσείου, διαδραστικών οθονών για την πλοήγηση των επισκεπτών στο τρισδιάστατο και στερεοσκοπικό περιεχόμενο που θα παραχθεί, εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας για την προβολή του αντίστοιχου περιεχομένου που θα αναπτυχθεί και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί.

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί εντός του Μουσείου, για να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο καλής λειτουργίας του και ως εκ τούτου θα περιέλθει ως περιουσιακό στοιχείο στον κύριο του έργου, δηλαδή την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η οποία μόνο τη χρήση του Μουσείου έχει παραχωρήσει στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα.

Η συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΤΕΙ Κρήτης και Μορφωτικού Ιδρύματος της Αρχιεπισκοπής θα έπρεπε συνεπώς να είναι τριμερής, εμπλέκοντας τον κύριο του Μουσείου, δηλαδή την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

- Κάθε έργο που προτείνεται για ένταξη στο Ε.Π. “Κρήτη 2014-2020”, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εξασφαλίσει πριν την υποβολή της: 1. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αναφορικά με τη συμβατότητα του έργου με την Εθνική Ψηφιακή Πολιτική 2014-2020. 2. Τις εγκρίσεις του υπουργείου Τουρισμού ή του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά περίπτωση.

Από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται η εκπρόθεσμη υποβολή της σύμφωνης γνώμης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αναφορικά με τη συμβατότητα του έργου με την Εθνική Ψηφιακή Πολιτική 2014-2020. Συνάμα, επιβεβαιώνεται η υποχρέωση εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υποβολή της προτεινόμενης πράξης.

- Θα έπρεπε να περιγράφεται σαφέστερα με ποιο τρόπο οι προτεινόμενες δράσεις ΤΠΕ συνεργούν με τις συναφείς δράσεις του έργου “Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου (MIS 376327)”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013...».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια