Πολιτισμός

Δωρεάν Ξενάγηση

Ξενάγηση στο λόφο του Καστελλίου

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018, 11:30 πμ, ΙΛΑΕΚ στην πλατεία Αγίου Τίτου

Περπατώντας ανάμεσα στην Ιστορία της πόλης

Ξενάγηση στο Λόφο του Καστελλίου οργανώνει η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Η ξενάγηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:30 με συνάντηση στα γραφεία της ΙΛΑΕΚ, στην πλατεία Αγίου Τίτου, στις 11.15.

Την ξενάγηση θα κάνει ο Μανόλης Μανούσακας, οπτικός, συλλέκτης και μελετητής του πολεοδομικού παρελθόντος των Χανίων.

Η ξενάγηση θα είναι η ολοκλήρωση της διάλεξης του Μανόλη Μανούσακα, με θέμα «Από τα παλιά Χανιά. Ο Λόφος του Καστελλίου και τα πέριξ», η οποία δόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

Σχόλια