Πολιτισμός

Η Πορεία προς την Ανάσταση στον Ορθόδοξο Λόγο

Το θέμα για τον "Ορθόδοξο Λόγο" της Κυριακής 1 Απριλίου 2018 από τις 15:30 ως τις 16:30 έχει ως εξής:

Η Πορεία προς την Ανάσταση

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και του Πάσχα, είναι εν πολλοίς η σημαντικότερη περίοδος του όλου εκκλησιαστικού έτους. Σε αυτήν δεν έχουμε μόνο λειτουργικό, υμνογραφικό και εικονογραφικό πλούτο, αλλά δίδεται η ευκαιρία της κατανόησης και σημασίας των Παθών του Χριστού.

Ο χριστιανός μέσα από το πέρασμα αυτής, παρακολουθώντας συνειδητά το Θείο Δράμα, γεμίζει με πνευματικά εφόδια στην ψυχή του. Τα γεγονότα του θείου δράματος που διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, μας συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή.

Τονίζουν, αφ’ ενός την σχέση μας και την συμπεριφορά μας με τον Χριστό και αφ’ ετέρου την σχέση μας και συμπεριφορά με τον πλησίον. Πορεία προς το Πάσχα, δηλαδή διάβαση από τα ανθρώπινα στα θεϊκά, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια.

Σχόλια