Πολιτισμός

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Συγκεκριμένα, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Αεράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Φασουλάς Χαράλαμπος

Γραμματέας

Στάθη Ιάσμη

Ταμίας

Προμπονάς Μιχάλης

Μέλος

Μυλωνάς Μωυσής

Μέλος

Ψαρουδάκης Νικόλαος

Μέλος

Κατσαπρακάκης Δημήτριος

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο Δ.Σ. υπόσχεται να συνεχίσει με ακόμα εντονότερους ρυθμούς την υποστήριξη των δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και των μελών του.

Σχόλια