Πολιτισμός

Οι αλλαγές στα τέσσερα επιστημονικά πεδία

Ο χρόνος άλλαξε και οι μαθητές της τρίτης Ημερήσιου Λυκείου και τετάρτης Εσπερινού Λυκείου, αλλά και απόφοιτοι ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018. Γύρω στους 100.000 υπολογίζεται ο αριθμός των υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν φέτος να δώσουν «μάχη» για μία θέση στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Βέβαια, το εκπαιδευτικό τοπίο δεν είναι το ίδιο για τους τελειόφοιτους συγκριτικά με πέρυσι.

Η πιο κομβική αλλαγή στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις είναι η κατάργηση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου που μέχρι και πέρυσι αποτελούσε την είσοδο για όποιον ή όποια το επιθυμούσε να εισαχθεί σε κάποια Παιδαγωγική Σχολή. Φέτος, οι σχολές των παιδαγωγικών σχολών ανοίγουν για όλους τους υποψηφίους χωρίς την υποχρέωση εξέτασης των Μαθηματικών και της Ιστορίας Γενικής Παιδείας. Με τις νέες αλλαγές, παρατηρούνται τα εξής δεδομένα:

Οι 478 σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, των ΑΣΤΕ, των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχουν επιλέξει μία από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού:

 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
 • Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι ομάδες προσανατολισμού κατευθύνουν την πρόσβαση των μαθητών σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι μαθητές- υποψήφιοι και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ερχόμενες Πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα και έχουν πρόσβαση σ' ένα μόνο επιστημονικό πεδίο. Εάν, όμως, επιθυμούν να ανοίξουν και ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τότε οφείλουν να εξεταστούν και σ' ένα πέμπτο μάθημα το οποίο πρέπει να είναι είτε Γενικής Παιδείας είτε ομάδας Προσανατολισμού.

Οι μαθητές θα εξεταστούν υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επέλεξαν, ενώ οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας προσανατολισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Για να επιτευχθεί η εισαγωγή του υποψηφίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπολογίζονται τα τέσσερα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος.

 1. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι :

 • Αρχαία Ελληνικά  Ομάδας Προσανατολισμού
 • Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία αυτά μαθήματα, οφείλουν να εξεταστούν:

 • στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
 • και τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, εάν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία. Πρέπει να σημειωθεί πως η πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο ενέχει «μείωση μορίων».

2.      Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι:

 • Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
 • Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία αυτά μαθήματα, οφείλουν να εξεταστούν:

•      στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

•      και τη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού εάν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

3.      Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι:

 • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.

Οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία αυτά μαθήματα, οφείλουν να εξεταστούν:

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
 • Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ρεπορτάζ: Νίκος Κοσμαδάκης

Σχόλια