Πολιτισμός

Στον Άγιο Νικόλαο Αλικαρνασσού τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου θα βρίσκεται από απόψε στις 6 το απόγευμα, τμήμα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου θα βρίσκεται από απόψε στις 6 το απόγευμα, τμήμα της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Το τεμάχιο της Αγίας Ζώνης που μεταφέρεται από τον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης Δαφνών Ηρακλείου, από όπου και φυλάσσεται, θα παραμένει έως και την Πέμπτη το απόγευμα.  

Ιστορικές αναφορές στην Αγία Ζώνη

Η Θεομητορική εορτή της Αγίας Ζώνης, εορτάζεται στις 30 Αυγούστου, όπως και ο ομώνυμος Ιερός Ναός των Δαφνών.

Η εορτή αυτή, όπως και οι άλλες εορτές της Παναγίας μας, είναι αγαπητή στον ευσεβή λαό μας και γιορτάζεται με την ίδια π?στη και ευλάβεια σε όλη την αν? την οικουμένη ορθοδοξία. Έτσι, λοιπόν, με την ευκαιρ?α της εορτής της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας, θα αναφερθούμε δι' ολίγων σε ορισμένα από τα πολλά ιστορικά γεγονότα, με τα οποία έχει συνδεθεί, σύμφωνα με τις εγκυρότερες επικρατούσες πηγές.

Η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό λείψανο ή κειμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της και φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια την Θεοτόκο, και μετά την Κοίμησή της, κατά την Μετάστασή της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον απόστολο Θωμά.

Μετά, την Τιμ?α Ζ?νη ανάλαβαν να διαφυλ?ξουν δ?ο πτωχ?ς ευσεβείς γυναίκες στα Ιεροσόλυμα. Η Παναγ?α, λ?γο πριν την Κοίμηση της, είχε δ?σει εντολή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μοιρ?σει σε αυτ?ς και τις δ?ο εσθήτες της. Το έργο της διαφ?λαξης απ? γενι? σε γενι? συν?χισε μ?α ευλαβ?ς παρθ?νος καταγομ?νη απ? την οικογένεια αυτ?. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου, γιού του Μ. Θεοδοσ?ου, έγινε η μεταφορ? της Τιμ?ας Ζ?νης στην Κωνσταντινο?πολη. Την κατ?θεσε σε μ?α υπ?ροχη λειψανοθ?κη, την οποίαν ονόμασε «αγ?αν σορ?ν». Η κατ?θεση έγινε στις 31 Αυγο?στου και αυτό το γεγονός εορτάζομε.

Μετ? απ? λ?γα χρ?νια ή κ?ρη του Αρκαδίου, αυτοκρ?τειρα Πουλχερ?α, ανάγειρε τον λαμπρ? να? των Χαλκοπρατε?ων και κατάθεσε εκεί την Τιμ?α Ζ?νη. Η ίδια η αυτοκρ?τειρα την διακ?σμησε με χρυσ? κλωστ?, έτσι όπως σώζεται μ?χρι σ?μερα.

Τον επόμενο αιώνα, άγνωστο π?τε και με ποι?ν τρ?πο, μεταφ?ρθηκε η Τιμ?α Ζ?νη στην Ζ?λα της Καππαδοκ?ας, ν?τια της Αμασε?ας. Στ?ν Κωνσταντινο?πολη μεταφέρθηκε ξανά στα χρ?νια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Α΄ (527-565), κτήτορα της Αγίας Σοφ?ας. Ο δι?δοχ?ς του Ιουστ?νος Β΄ και η σ?ζυγ?ς του Σοφ?α ανακαίνισαν τον να? των Χαλκοπρατε?ων και ανήγειραν παρεκκλ?σιο της Αγ?ας Σορο?. Π?νω στ?ν ?γ?α Τρ?πεζα φυλασσ?ταν ? Τιμ?α Ζ?νη.

Γύρω στο 1150 η Τιμία Ζώνη βρισκόταν στο Μεγάλο Παλάτι της Κωνσταντι-νουπόλεως, στο ναό του Αγίου Μιχαήλ. Μάλλον είχε τεμαχιστεί και τεμάχια είχαν μεταφερθεί στους ναούς της Πόλης. Τον 12ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180), καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα εορταζόταν μαζί με την εορτή της Ιεράς Εσθήτος της Θεοτόκου, την 2α Ιουλίου.

Μετά την άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους της Δ΄ σταυροφορίας, το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τα στίφη των βαρβάρων και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ευτυχώς δεν χάθηκαν όλα. Είναι σίγουρο ότι ένα μέρος της Τιμίας Ζώνης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακατάληψή της το 1261 από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο φυλάσσονταν στο ναό των Βλαχερνών. Η μαρτυρία ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1424-1453 είναι και η τελευταία σχετικά με την ύπαρξη της Αγίας Ζώνης στην Βασιλεύουσα. Είναι άγνωστο, τί απέγινε στη συνέχεια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453. Το μεγαλύτερο τμήμα της Τιμίας Ζώνης, που σώζεται σήμερα, φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη  Μονή Βατοπαιδίου, η οποία έφτασε στην Μονή με περιπετειώδη τρόπο.

Μία άλλη παράδοση διασώζεται την πληροφορία ότι η Τιμία Ζώνη αφιερώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ΄ τον Καντακουζηνό (1341-1354), ο οποίος, στη συνέχεια, παραιτήθηκε, ντύθηκε το μοναχικό ράσο κι έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ στην ίδια  Μονή.

(Ιστορικές αναφορές πηγή: pemptousia.gr)

Σχόλια